Привітання

ssvv1.jpg

ШАНОВНІ ІВАНИЧІВЦІ ТА ВСІ, ХТО ЗАВІТАВ НА НАШ САЙТ 

  Ми раді вітати Вас та сподіваємось, що тут Ви зможете знайти багато інформації, яка буде не лише цікавою, а й корисною.

З повагою,                              Селищний голова  Войтюк Федір Васильович.

Іваничівська района державна адмінстрація
Іваничівська района рада
Волинська обласна рада
Буг. Інформаційний сайт західної Волині
YAM1.jpg

 

Про стан виконавської дисципліни в Іваничівській селищній раді по роботі з документами протягом І півріччя 2018 року

0aTruzub

ІВАНИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ІВАНИЧІВСЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

20 липня 2018 року                  смт Іваничі                                         №61   

Про стан виконавської дисципліни в

Іваничівській селищній раді по роботі

з документами протягом  І півріччя 2018 року

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою зміцнення виконавської дисципліни й посилення персональної відповідальності керівників структурних підрозділів селищної ради за виконання актів законодавства, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів всіх рівнів  та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, виконавчий комітет Іваничівської селищної ради  

 ВИРІШИВ:

1. Інформацію про стан виконавської дисципліни в Іваничівській селищній раді по роботі з документами протягом  І півріччя 2018 року взяти до відома.

2.   Керівникам структурних підрозділів селищної ради:

1) здійснювати оперативне реагування на документи зі стислими термінами виконання та своєчасне виконання інших документів згідно з вимогами, установленими чинним законодавством, самими документами, резолюціями керівництва селищної ради;

2)  розглядати кожен факт порушення виконавської  дисципліни  та   притягати до дисциплінарної відповідальності посадових осіб за неналежну організацію виконання документів, або накладати інші  види стягнень;

3) звернути увагу на якість підготовки проектів розпоряджень, рішень, листів та інформацій, тексти яких повинні викладатися грамотно, зрозуміло та об’єктивно;

          4) аналізувати стан  виконання  законів України, актів  та  доручень Президента України і  Кабінету  Міністрів України,   розпоряджень  та рішень селищної ради,   визначати конкретні  завдання та  давати  принципову  оцінку фактам  бездіяльності окремих  посадових  осіб;

5) посилити в межах компетенції контроль за виконанням розпорядчих документів  органів виконавчої влади вищого рівня та власних розпорядчих документів.

3. Загальному відділу селищної ради (Л. Стуга)  здійснювати систематичний контроль за дотриманням вимог інструкції з діловодства в Іваничівській селищній раді, затвердженої розпорядженням селищного голови від 18 квітня 2018 року №72.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищної ради Бабусюк В.І.

 

Секретар селищної ради                                                                 В. Сарабуна

Стуга 21 183

                                                                                         

Додаток

                                                                             до рішення виконавчого комітету

                                                                             Іваничівської селищної ради

                                                                             від  20.07.2018 № 61

ДОВІДКА

про стан виконавської дисципліни в Іваничівській селищній раді по роботі з документами у І-му півріччі 2018 року

Питання підготовки документів на виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації, а також питання підвищення оперативності та відповідальності за виконанням документів зі стислими контрольними термінами знаходяться на постійному контролі в Іваничівській селищній раді. З метою зміцнення виконавської дисципліни, удосконалення контролю за виконанням директивних документів, селищною радою здійснюються заходи, спрямовані на забезпечення своєчасного та якісного виконання завдань, визначених директивними документами, підвищення рівня виконавської дисципліни.

Дотримання виконавської   дисципліни, організація виконання документів та здійснення контролю за ними є одним з важливих завдань в Іваничівській селищній раді носить системний, цілеспрямований характер та здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, а також, згідно з  нормативними документами. Ефективність здійснення контролю забезпечується, насамперед, чіткою та злагодженою роботою кожного окремого структурного підрозділу та їх взаємодією між собою.

Протягом  І – го півріччя 2018 року в  зареєстровано 623 вхідних та 581 вихідний документ (для порівняння : за відповідний період 2017 року - вхідних  188 та  300  вихідних документів ). Серед вхідних документів 223 – документи, що містили контрольні терміни.

Протягом звітного періоду до селищної ради надійшло 3 звернення народного депутата України Ігоря Гузя та  2 від депутата місцевої ради, які були виконані в установлений чинним законодавством термін.

Загальним відділом постійно ведеться моніторинг контрольних розпоряджень та доручень голови селищної ради. Протягом звітного періоду з основної діяльності видано 114  розпоряджень голови  (за відповідний період минулого року  - 65 розпоряджень).

Серед документів, що знаходяться на контролі у Іваничівській селищній раді, переважають з питань освоєння коштів, які виділені в рамках співфінансування по питаннях соціально-економічного розвитку ОТГ, затвердження, виконання бюджету, добровільного об’єднання територіальних громад, соціальної політики, соціальної допомоги незахищених верств населення, сім’ям мобілізованих, демобілізованих та сім’ям загиблих у зоні АТО,  ремонту й утримання доріг,  вирішення проблемних питань галузі освіти та роботи закладів культури, медицини, і виконання інших завдань, пов’язаних з вирішенням важливих питань.

Відповідальним виконавцям завчасно та систематично надаються усні нагадування-попередження про закінчення строків виконання завдань, визначених документами.

Загальним відділом здійснюється цілеспрямована робота щодо напрацювання чіткої системи оперативного контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня та власних, вживаються конкретні заходи щодо забезпечення їх своєчасного виконання, зміцнення виконавської дисципліни й удосконалення роботи з питань контролю. Відділ щоденно нагадує виконавцям контрольних документів про закінчення термінів виконання, звертає увагу на недопущення неякісного та неповного виконання контрольних документів. На сьогодні відсутні випадки невиконаних  нормативних документів та неподання інформацій кореспондентам.

Проаналізувавши стан виконання документів, що надійшли до селищної ради, слід відмітити, що завдяки щоденному моніторингу виконавської дисципліни у структурних підрозділах  протягом І півріччя 2018 року не порушено терміни виконання документів. Але до цього часу не вдається позбутися або мінімізувати тенденцію щодо подання документів на підпис керівництву та їх реєстрацію в останній день строку виконання документів. До цього часу не вдається позбутися тенденції щодо подання документів на підпис керівництву в останній день строку виконання документів.

  Керівники  структурних підрозділів селищної ради попереджені про персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання документів. Однак особливу увагу слід звернути  на якість підготовлених  документів. При цьому виконавчий документ повинен бути за змістом конкретним, стислим, відповідати вимогам чинного законодавства, мати аналітичний характер, відповідні висновки.

                                                                                                                     

Начальник загального відділу Л.Стуга