Привітання

ssvv1.jpg

ШАНОВНІ ІВАНИЧІВЦІ ТА ВСІ, ХТО ЗАВІТАВ НА НАШ САЙТ 

  Ми раді вітати Вас та сподіваємось, що тут Ви зможете знайти багато інформації, яка буде не лише цікавою, а й корисною.

З повагою,                              Селищний голова  Войтюк Федір Васильович.

Іваничівська района державна адмінстрація
Іваничівська района рада
Волинська обласна рада
Буг. Інформаційний сайт західної Волині
YAM1.jpg

 

Про житлову комісію при виконавчому комітеті Іваничівської селищної рад

0aTruzub

ІВАНИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ІВАНИЧІВСЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

31 травня 2018 року                  смт. Іваничі                                       №49

 

Про житлову комісію при виконавчому

комітеті Іваничівської селищної ради

 

Відповідно до статтей 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житлового кодексу України, постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 р. № 470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують  поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 року № 396,  виконавчий комітет Іваничівської селищної ради

ВИРІШИВ:

  1. Делегувати житловій комісії при виконавчому комітеті Іваничівської селищної ради, утворену рішенням виконавчого комітету селищної ради від 22.02.2018 року №10, повноваження комісії з питань приватизації житлового фонду громади.

  2. Затвердити Положення про житлову комісію при виконавчому комітеті Іваничівської селищної ради у новій редакції, що додається.

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищної ради Бабусюк В.І.

 

Селищний голова                                                                          Ф.В.Войтюк

Бабусюк 21183

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            Рішення виконавчого комітету

                                                                            Іваничівської селищної ради

                                                                            31 травня 2018 р. № 49

                                                                                              

Положення про житлову комісію

при виконавчому комітеті

Іваничівської селищної ради

Положення про житлову комісію при виконавчому комітеті Іваничівської селищної ради (далі – Положення) розроблено відповідно Житлового кодексу України, постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 р. № 470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують  поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 року № 396.

Положення визначає правові основи забезпечення ведення квартирного обліку, установленням черговості на одержання жилої площі, її розподілу, порядок приватизації та передачі квартир (будинків) у власність громадян.

І. Загальні положення

 

            1.1. Житлова комісія при виконавчому комітеті Іваничівської селищної ради (далі – Комісія) утворюється рішенням виконавчого комітету селищної ради.

1.2. Комісія є колегіальним органом, що діє на громадських засадах, кількісний і персональнальний склад якого затверджується рішенням виконавчого комітету селищної ради.

1.3. Засідання Комісії проводяться по мірі поступлення заяв, але не рідше одного разу на квартал. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 членів від загального складу. Рішення приймається більшістю голосів. Засідання Комісії оформляються протоколом. 

1.4. Очолює Комісію Голова, кандидатура якого затверджується рішенням виконавчого комітету селищної ради.

1.5. Голова Комісії здійснює загальне керівництво роботою Комісії і відповідає за діяльність комісії.

1.6.  Секретар Комісії: виконує доручення Голови комісії; у період відсутності Голови комісії виконує його обов’язки, відповідає за підготовку, ведення і оформлення протоколів засідань, оформлення документів про передачу у влісність житла (квартири, будинку) громадянам.

1.7. Члени Комісії беруть участь у засіданні комісії, обстеженні житлових умов, та виконують окремі доручення голови комісії.

ІІ. Порядок роботи Комісії

 

         2.1. Відповідно до покладених завдань Комісія розглядає питання та надає пропозиції щодо: взяття громадян на квартирний  облік; включення в списки осіб, що користуються правом позачергового та першочергового одержання жилих приміщень; зняття громадян з квартирного обліку; виключення із списків осіб, які користуються правом позачергового та першочергового одержання жилих приміщень; розподілу жилої площі та надання громадянам жилих приміщень; переоформлення особових рахунків на займану жилу площу (зміна договору найму); обміну квартир.

2.2. Комісія здійснює обстеження житлово-побутових умов громадян, надає консультації та роз’яснює житлове законодавство населенню громади, розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян з питань, що входять до компетенції Комісії та вживає заходи щодо усунення  виявлених порушень.

2.3. Громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і членами його сім’ї на умовах найму квартиру (одноквартирний будинок), звертається до Комісії, де отримує бланк заяви та необхідну консультацію.

2.4. Передача житла у власність громадян здійснюється безоплатно, виходячи з розрахунку санітарної норми (21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена сім’ї та додатково 10 квадратних метрів на сім’ю). 

2.5. Передача займаних квартир (будинків) в приватну (для одиноких наймачів) та у спільну (сумісну або часткову) власність здійснюється за письмовою згодою всіх повнолітніх (віком від 18 і більше років) членів сім’ї з обов’язковим визначенням уповноваженого власника квартири (будинку).

До членів сім’ї наймача включаються лише громадяни, які постійно мешкають у квартирі (будинку) разом з наймачем, або за якими зберігається право на житло.

2.6. При оформленні звернення щодо приватизації квартири (будинку) громадянин додає:

- довідку про склад сім’ї та займані приміщення з житлово – експлуатаційної організації (балансоутримувача будинку), у довідці вказуються члени сім’ї наймача, які зареєстровані  та проживають разом з ним, а також тимчасово відсутні особи, за якими зберігається право на житло, відомості про займані наймачем приміщення та їх площу;

- оригінал та копію технічного паспорта на квартиру (будинок), виготовленого органами БТІ або іншою ліцензованою організацією;

- копію документа, на підставі якого громадянин набув право найму квартири (будинку) (ордера, рішення та інш.);

- копії паспортів повнолітніх членів сім”ї, копії свідоцтв про народження дітей;

- для громадян, які зареєстровані (прописані) у житловому приміщенні після 1993 року, документи, де вони проживали до цього часу і документи про те, чи за попереднім місцем проживання не брали участі у безплатній приватизації житла.

2.7. Зареєстрована заява із поданими документами передається до Комісії для розгляду на черговому засіданні для подальшого їх вивчення і прийняття відповідного рішення.

2.8. Комісія в разі потреби, уточнює необхідні для розрахунків дані в залежності від складу сім’ї і розміру загальної площі квартири (будинку), проводить розрахунки та готує проект рішення і подає матеріали на розгляд виконавчого комітету Іваничівської селищної ради.

2.9. На підставі рішення виконавчого комітету Іваничівської селищної ради готується свідоцтво про право власності на квартиру (будинок).

2.10. Належним чином оформлене рішення виконавчого комітету Іваничівської селищної ради про передачу квартир (будинків) у приватну власність та свідоцтво про право власності на квартиру (будинок) секретарем Комісії передається заявнику.

Свідоцтво на право власності на квартиру (будинок) підлягає обов’язковій державній реєстрації.

2.11. Кожний громадянин, який приватизував займане ним житло безоплатно, з компенсацією чи з доплатою, вважається таким, що використав право на безоплатне одержання житла від держави. Одержання нового житла у держави може здійснюватися на платній основі з використанням одержаних при приватизації житлових чеків.

 

ІІІ. Права Комісії

Комісія має право:

     3.1. Відповідно до діючого законодавства співпрацювати з відділами селищної ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами.

     3.2. Одержувати від посадових осіб виконавчих органів селищної ради інформацію з питань, віднесених до компетенції Комісії.

     3.3. Перевіряти житлові умови громадян, які звернулися із заявою про взяття на квартирний облік,  та складати відповідний акт.

     3.4. При необхідності запрошувати  на засідання заявника.

ІV.Заключні положення.

 Припинення діяльності Комісії здійснюється у встановленому законодавством порядку за рішенням виконавчого комітету Іваничівської селищної ради.

 

Керуючий справами (секретар)

виконкому Іваничівської селищної ради                                     Бабусюк В.І.