Привітання

ssvv1.jpg

ШАНОВНІ ІВАНИЧІВЦІ ТА ВСІ, ХТО ЗАВІТАВ НА НАШ САЙТ 

  Ми раді вітати Вас та сподіваємось, що тут Ви зможете знайти багато інформації, яка буде не лише цікавою, а й корисною.

З повагою,                              Селищний голова  Войтюк Федір Васильович.

Іваничівська района державна адмінстрація
Іваничівська района рада
Волинська обласна рада
Буг. Інформаційний сайт західної Волині
YAM1.jpg

 

Про затвердження Положення про преміювання працівників апарату Іваничівської селищної ради та її виконавчих органів

0aTruzub

ІВАНИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 ІВАНИЧІВСЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

від 22 лютого 2018 р.                   смт Іваничі                                      №12 

 

Про затвердження Положення про

преміювання працівників апарату

Іваничівської селищної ради та її

виконавчих органів

 

       Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статті 97 Кодексу законів про працю України, постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», виконавчий комітет Іваничівської селищної ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити Положення про преміювання працівників апарату Іваничівської селищної ради та її виконавчих органів, що додається.
 2. Вважати такими, що втратило чинність, розпорядження голови Іваничівської селищної ради від 19 січня 2016 року № 2а-р «Про затвердження Положення про преміювання працівників апарату Іваничівської селищної ради».

Селищний голова                                                                                       Ф.В.Войтюк

 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   Рішення виконавчого

                                                                                         комітету Іваничівської 

                                                                                         селищної ради 

22 лютого  2018 року № 12

 

Положення

про преміювання працівників апарату

  Іваничівської селищної ради та її виконавчих органів

 

 1. Загальні положення
 2. 1.1 Положення про преміювання працівників Іваничівської селищної ради та її виконавчих органів (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статті 97 Кодексу законів про працю України, постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», з метою заохочення працівників апарату селищної ради (далі – працівників) за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов'язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи.
  • 2 Дія цього Положення поширюється на працівників Іваничівської селищної ради та її виконавчих органів (далі – працівники селищної ради).
  • 3 Преміювання працівників селищної ради здійснюється відповідно до їх особистого внеску  в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавської дисципліни, інтенсивності праці  за підсумками роботи за місяць.
  • 4 В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних дат, державних та професійних свят за розпорядженням селищного голови з урахуванням особистого внеску працівникам може бути виплачена одноразова премія в межах затвердженого фонду оплати праці.
  • 5 Посадовим особам місцевого самоврядування та службовцям надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.
  • 6 Премія не нараховується працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, відрядженим на навчання з метою підвищення кваліфікації, в тому числі за кордон.
  • 7 Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення.
 1. Порядок визначення фонду преміювання
 • 1 Фонд преміювання працівників селищної ради утворюється в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.
 • 2 На створення річного фонду преміювання спрямовуються кошти в розмірі не менше 10 відсотків посадових окладів.

2.3. Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі на утримання апарату селищної ради та виконавчого комітету.

 1. Показники преміювання та розмір премії

3.1. Преміювання працівників селищної ради, встановлення їм надбавок здійснюється селищним головою на підставі оцінки та всебічного аналізу виконання ними посадових обов'язків.

3.2. Премії нараховуються у відсотках до посадового окладу, у фіксованих розмірах або в розмірі середньомісячної заробітної плати відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи.

3.3. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії

працівникам враховуються такі показники:

-   своєчасне  та якісне виконання поставлених керівництвом завдань і доручень;

 • - сумлінне виконання своїх посадових обов'язків, ініціатива і творчість у роботі;
 • - постійне самовдосконалення , підвищення професійної кваліфікації.

3.4. Зменшення відсотку преміювання працівників або позбавлення їх премії здійснюється у разі:

 • - неякісного виконання розпоряджень та доручень керівництва селищної ради ;
 • - несвоєчасного розгляду пропозицій, заяв, звернень громадян;
 • - порушення строків розгляду документації;
 • - недобросовісного виконання посадових обов'язків і завдань.

3.5. Повне, або часткове позбавлення премії проводиться за той розрахунковий період, у якому було здійснено порушення. Якщо допущені порушення були виявлені у наступних періодах, працівник може бути позбавлений премії повністю або частково у тому періоді, коли про це стало відомо, але не пізніше шести місяців з моменту вчинення порушення.

 1. Порядок преміювання

4.1 Преміювання працівників селищної ради здійснюється на підставі розпорядження селищного голови.

4.2 Преміювання селищного голови, здійснюється на підставі рішення селищної ради.

4.3. Преміювання працівників селищної ради до ювілейних дат, державних, та професійних свят проводиться відповідно до розпоряджень селищного голови.

4.4.  Виплата  премії проводиться  щомісячно у разі відсутності заборгованості за обов'язковими платежами у межах затвердженого фонду оплати праці.

4.5. Виплата премії проводиться разом із виплатою заробітної плати у тому місяці за який здійснюється преміювання.

4.6. Конкретний розмір премії граничними розмірами не обмежується.

 1. Надання матеріальної допомоги

5.1 Надання матеріальної допомоги працівникам селищної ради проводиться за рахунок коштів загального фонду, виділених на утримання органу місцевого самоврядування у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати відповідно до розпорядження селищного голови.

5.2 Посадовим особам місцевого самоврядування та службовцям селищної ради надається:

-    матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, визначеному розпорядженням селищного голови, а селищному голові - рішенням селищної ради, але не більше середньомісячної заробітної плати у межах фонду оплати праці, передбаченого кошторисом;

-   допомога для оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки у розмірі, визначеному розпорядженням селищного голови, а селищному голові - рішенням селищної ради, але не більше середньомісячної заробітної плати у межах фонду оплати праці, передбаченого кошторисом.

5.3 У разі виплати працівнику на протязі року матеріальної допомоги в розмірі меншому за середньомісячний заробіток, за заявою працівника, при наявності   можливості, в кінці  року йому може бути проведена  доплата матеріальної допомоги в розмірі різниці між його середньомісячним заробітком та виплаченої матеріальної допомоги.

 1. Прикінцеві положення

6.1 Дане Положення є основою для прийняття та розроблення інших розпорядчих актів Іваничівської селищної ради, які стосуються питань оплати праці та матеріального забезпечення працівників.

 

Селищний голова                                                                          Ф.В.Войтюк