Привітання

ssvv1.jpg

ШАНОВНІ ІВАНИЧІВЦІ ТА ВСІ, ХТО ЗАВІТАВ НА НАШ САЙТ 

  Ми раді вітати Вас та сподіваємось, що тут Ви зможете знайти багато інформації, яка буде не лише цікавою, а й корисною.

З повагою,                              Селищний голова  Войтюк Федір Васильович.

Іваничівська района державна адмінстрація
Іваничівська района рада
Волинська обласна рада
Буг. Інформаційний сайт західної Волині
YAM1.jpg

 

Про створення житлової комісії та затвердження Положення про житлову комісію

0aTruzub

ІВАНИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ІВАНИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

22 лютого 2018 року                 смт. Іваничі                                  №10

 

Про створення житлової комісії

та затвердження Положення

про житлову комісію

 

Відповідно до статтей 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житлового кодексу Української РСР, постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 р. № 470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР» (із змінами), з метою забезпечення ведення квартирного обліку, установленням черговості на одержання жилої площі, а також її розподілу, виконавчий комітет Іваничівської селищної ради

ВИРІШИВ:

  1. Створити житлову комісію при виконавчому комітеті Іваничівської селищної ради у складі:

Голова комісії:  Бабусюк В.І. – керуючий справами (секретар)

                          виконкому селищної ради;

Секретар комісії: Стежко Н.В. – секретар керівника загального

                           відділу селищної ради;

Члени комісії:    Тимощук О.М. – оператор комп’ютерного набору

селищної ради;

                            Капись Я.М. – головний спеціаліст служби у

                           справах дітей Іваничівської райдержадміністрації

                           (за згодою);

                            Макаринська Г.З. – майстер ВУЖКГ смт Іваничі (за

                           згодою).

  1. 2. Затвердити Положення про житлову комісію при виконавчому комітеті Іваничівської селищної ради (додається).
  2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконкому Іваничівської селищної ради від 29.01.2016 № 9 «Про створення житлової комісії».

 

Селищний голова                                                                          Ф.В.Войтюк

 

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            Рішення виконавчого комітету

                                                                            Іваничівської селищної ради

                                                                            22 лютого 2018 р. № 10

                                                                                              

Положення про житлову комісію

при виконавчому комітеті

Іваничівської селищної ради

І. Загальні положення

            1.1. Житлова комісія при виконавчому комітеті Іваничівської селищної ради (далі – Комісія) утворюється відповідно до статтей 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житлового кодексу Української РСР, постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 р. № 470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР» (із змінами) для забезпечення ведення квартирного обліку, установленням черговості на одержання жилої площі, а також її розподілу.

1.2. Комісія утворюється рішенням виконавчого комітету селищної ради. Склад Комісії, а також її голова, секретар затверджується на засіданні виконавчого комітету селищної ради.

  ІІ. Предмет діяльності Комісії

         Відповідно до покладених завдань Комісія:

2.1. Розглядає питання, надає пропозиції щодо:

- взяття громадян на квартирний облік,

- включення в списки осіб, що користуються правом позачергового та першочергового одержання жилих приміщень,

- зняття громадян з квартирного обліку, виключення із списків осіб, які користуються правом позачергового та першочергового одержання жилих приміщень,

- розподілу жилої площі та надання громадянам жилих приміщень,

- переоформлення особових рахунків на займану жилу площу (зміна договору найму);

- обміну квартир

- затвердження рішень адміністрації та профспілкових комітетів підприємств та організацій з квартирних питань;

2.2. Проводить обстеження житлово-побутових умов громадян.

2.3. Надає консультації та роз’яснює житлове законодавство населенню міста;

2.4. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян з питань, що входять до компетенції комісії та вживає заходи щодо усунення виявлених порушень

 ІІІ. Права Комісії

Комісія має право:

     3.1. Відповідно до діючого законодавства співпрацювати з відділами селищної ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами.

     3.2. Одержувати від посадових осіб виконавчих органів селищної ради інформацію з питань, віднесених до компетенції Комісії.

     3.3. Перевіряти житлові умови громадян, які звернулися із заявою про взяття на квартирний облік, та складати відповідний акт.

     3.4. Розглядати на своєму засіданні заяви про взяття на квартирний облік та матеріали перевірки житлових умов громадян, вносити свої пропозиції виконавчому комітету.

     3.5. При необхідності запрошувати на засідання заявника.

ІV. Робота Комісії

     4.1. Основною формою роботи Комісії є засідання.

     4.2. Засідання Комісії скликаються за потреби і оформляються протоколом. Протоколи підписує голова і секретар Комісії.

4.3. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Засідання є правомірним при присутності не менше двох третин складу Комісії.  

  • V. Розподіл обов'язків у Комісії.

5.1. Голова Комісії здійснює загальне керівництво роботою Комісії і відповідає за діяльність комісії;

5.2. Секретар Комісії:

- виконує доручення голови комісії;

- у період відсутності голови комісії виконує його обов’язки.

- відповідає за: ведення і оформлення протоколів засідань; підготовку засідань.

5.3. Члени Комісії беруть участь у засіданні комісії, обстеженні житлових умов, та виконують окремі доручення голови комісії.

 

Керуючий справами (секретар)

виконкому Іваничівської селищної ради                                     Бабусюк В.І.