Привітання

ssvv1.jpg

ШАНОВНІ ІВАНИЧІВЦІ ТА ВСІ, ХТО ЗАВІТАВ НА НАШ САЙТ 

  Ми раді вітати Вас та сподіваємось, що тут Ви зможете знайти багато інформації, яка буде не лише цікавою, а й корисною.

З повагою,                              Селищний голова  Войтюк Федір Васильович.

Іваничівська района державна адмінстрація
Іваничівська района рада
Волинська обласна рада
Буг. Інформаційний сайт західної Волині
YAM1.jpg

 

Про платні послуги, що надаються закладами культури Іваничівської селищної ради

0aTruzub

ІВАНИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ІВАНИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

РІШЕННЯ

від 19 січня 2018 року                   смт. Іваничі                          № 3

 

Про платні послуги, що надаються

закладами культури Іваничівської

селищної ради

 

Керуючись ст. 27,32 Закону України « Про місцеве самоврядування в країні», ст. 26 Закону України « Про культуру», ст. 22 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 року № 1271 « Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності, Наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 року № 1004/1113/1556 « Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованих на державній та комунальній формі власності, статутів закладів культури

                                                           вирішив:

 1. Затвердити Положення про надання платних послуг закладами культури Іваничівської селищної ради ( додаток № 1).
 2. Затвердити перелік платних послуг, що надаються закладами культури ( додаток № 2).
 3. Затвердити тарифи на платні послуги ( додаток № 3).
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з гуманітарних питань Березюка В.Г.

Селищний голова                                                                         Ф.В. Войтюк

 

Додаток №1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконкому селищної

ради від 19.01.2018 року № 3

                      

                                                      ПОЛОЖЕННЯ

                 про надання платних послуг установами культури

                                                   Іваничівської ОТГ

1.1.  Це положення поширюється на  бібліотечні і клубні заклади об’єднаної територіальної громади.

1.2. Платні послуги здійснюються установами культури відповідно до Закону України  «Про культуру», Бюджетного кодексу України, Порядком визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності, затвердженим спільним наказом Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 р. № 1004/1113/1556 , постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.2011р. №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній власності»,

1.3. Платні додаткові послуги введені з метою створення найбільш сприятливих умов для задоволення  духовних, моральних, інформаційних та інтелектуальних потреб населення, організації змістового дозвілля з метою підвищення соціально-культурної активності населення.

1.4. Для виконання платних послуг установи культури використовують свої основні засоби, матеріальні та нематеріальні активи.

1.5. Платні послуги надаються працівниками установ культури за рахунок раціонального використання робочого часу та у вільний від основних заходів час.

1.6. Власні надходження спеціального фонду підзвітних установ поділяються на такі групи: 1) перша група - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, та включають: підгрупа 1 - плата за послуги, що надаються  згідно з їх основною діяльністю; підгрупа 2 - плата за оренду майна закладів культури; підгрупа 3 - надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна). 2) друга група - інші джерела власних надходжень бюджетних установ, що включають: підгрупа 1 - благодійні внески, гранти та дарунки; підгрупа 2 - кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів.

 1. Основні завдання.

2.1.Покращення та удосконалення культурно-дозвіллєвої та інформаційно-просвітницької роботи в громаді.

2.1. Поліпшення матеріальної бази установ культури.

 1. Організація роботи.

3.1. Використання цього Положення передбачає:

-  перелік тарифів платних  послуг  в установах культури ;

-  взаємовідносини   між   замовниками   та   працівниками установ культури;

- відповідальність працівників за надання послуг;

- забезпечення систематичного та чіткого обліку всієї роботи з надання платних послуг та контролю за якістю їх виконання. 

 1. Права і обов’язки.

Установи культури мають право:

4.1. Вносити пропозиції щодо використання коштів, одержаних від надання платних послуг.

4.2. Визначати можливість і доцільність виконання послуги.

4.3. Рекламувати платні послуги, вносити пропозиції про розширення або припинення надання платних послуг чи окремих їх видів.

4.4.  Вносити свої пропозиції щодо зміни  тарифів на платні послуги.

4.5. Самостійно розпоряджатися відповідно до законодавства доходами від надання платних послуг, і майном, придбаним за рахунок цих доходів.

Установи культури зобов’язані :

4.5. Чітко дотримуватись виконання цього Положення.

4.6. Забезпечувати якісне та оперативне обслуговування замовників та користувачів.

4.7. Аналізувати попит на ті чи інші послуги, вести роботу з удосконалення та вивчення доцільності надання платних послуг.

 1. Керівництво роботою з надання платних послуг.

5.1. Робота  щодо  організації   та  надання   платних   послуг   очолюється   директорами установ, які є відповідальними за надання платних послуг.

5.2 Відповідальні особи фіксують отримані замовниками послуги.

 1. Порядок визначення тарифу(вартості) платних послуг.

6.1. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни (тарифу). Базою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов’язаних з наданням послуги.

До складу  витрат належать:

- витрати на оплату праці;

- внески на соціальні заходи (нарахування на заробітну плату);

- матеріальні витрати, у тому числі на придбання сировини, матеріалів, енергії, інструменту, пристроїв, спеціального одягу і взуття, захисних пристроїв, на проведення поточного ремонту, технічний огляд та технічне обслуговування основних фондів, що використовуються для надання послуг, службові відрядження, засобів сигналізації, господарські та канцелярські витрати тощо;

- комунальні послуги та оплату послуг зв’язку;

- знос основних фондів та обладнання.

6.2.  В основу  розрахунку тарифів на платні послуги положено принцип самоокупності. 

 1. Планування та використання доходів від платних послуг.

7.1. Облік надходжень та видатків покладається на відділ бухгалтерського обліку звітності та господарських забезпечень Іваничівської селищної ради

7.2. Плата за послуги може вноситись у готівковій та безготівковій формі на  відповідний реєстраційний рахунок установ культури за спеціальним фондом селищного бюджету.

7.3 Відповідно до ст.13 Бюджетного Кодексу України  плата за послуги зараховується до власних   надходжень   бюджетних  установ.  Планування  витрат  за   рахунок   доходів, одержаних від надання  платних  послуг, здійснюється за кожним  видом послуг.

7.4. Установам культури дозволяється надавати безкоштовні послуги або пільгові послуги згідно з чинним законодавством окремим категоріям населення (ветеранам війни, інвалідам, пенсіонерам, дітям з багатодітних і малозабезпечених сімей, сиротам і напівсиротам).

7.5. Власні надходження закладів культури використовуються на: - покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються структурними підрозділами відділу згідно з їх основною діяльністю (за рахунок надходжень підгрупи 1 першої групи); - утримання, облаштування, ремонт та придбання майна (за рахунок надходжень підгрупи 2 першої групи); - ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей. - господарські потреби закладів, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв (за рахунок надходжень підгрупи 3 першої групи); - організацію основної діяльності закладів культури та проведення культурно – масових заходів (за рахунок надходжень підгрупи 1 другої групи)

 1. Завдання працівників, безпосередньо пов’язаних з наданням платних послуг.

8.1. Надавати  користувачам  інформацію  про  всі  види  платних послуг, які  пропонують установи культури.

8.2. Здійснювати оформлення  відповідних  документів про надані платні послуги.

8.3. Слідкувати за якістю виконання послуг.

8.4. Керівники закладів культури та їх працівники, які беруть безпосередню участь у процесі надання платних послуг, несуть матеріальну та дисциплінарну відповідальність за використання та збереження отриманих коштів згідно з чинним законодавством.

Додаток № 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконкому селищної

ради від 19.01.2018 року № 3

Перелік платних послуг, які можуть надаватися сільськими клубними установами селищної ради

- Проведення молодіжних культурно-масових заходів,

- Проведення театралізованих свят, обрядових заходів, конкурсів краси, нумо хлопці, ерудитів та інших заходів,

- Проведення спектаклів і концертів художньої самодіяльності,

- Надання послуг в розробленні сценаріїв, постановочної роботи і організація та проведення заходів за заявками підприємств, установ та організацій,

- Надання послуг з користування настільними і комп’ютерними іграми, тенісними столами, більярдами, персональними комп’ютерами,

- Організація та проведення Новорічних ранків ( в залежності від кількості дітей),

- Здача приміщень в одноразову оренду для політичних партій і громадських організацій і товариств,

- Проведення занять у дитячих аматорських гуртках,

- Надання в оренду приміщень закладів культури у разі, коли це не перешкоджає провадженню закладом діяльності у сфері культури .

- Виготовлення фонограм концертів і спектаклів, копій звукозаписів музичних творів з фонотеки клубного закладу.

- Прокат сценічних костюмів, взуття, театрального реквізиту

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                 Перелік платних послуг, які можуть надаватися

                                       бібліотечними закладами

 1. Користування послугами міжбібліотечного абонементу: виконання

                  одного замовлення з інших бібліотек.

 1. Складання бібліографічних списків для курсових, дипломних і

                 наукових робіт.

 1. Ксерокопіювання.
 2. Послуги Інтернет-центру: сканування малюнка, сканування тексту,

       друк однієї сторінки формату А4, запис інформації на компакт-

       диск та роздрукування, користування мерею Інтернет (крім  

       комп’ютерів, наданих програмою Бібліоміст).

 1. Надання в оренду приміщень бібліотек у разі, коли це не

       перешкоджає провадженню закладом діяльності у сфері культури.

Додаток № 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконкому селищної

ради від 19.01.2018 року № 3

                       Тарифи на платні послуги, які надаються сільськими

                                       клубними установами селищної ради

 • Ціна квитка при проведенні молодіжних культурно-масових заходів-

     10 грн

 • Ціна квитка при проведенні дитячих культурно-масових заходів-5 грн.
 • Ціна квитка при проведенні театральних свят, обрядових заходів,конкурсів краси, нумо хлопці, ерудитів та інших заходів- 8 грн.
 • Ціна квитка при проведенні культурно – масових заходів у день престольного свята – 20 грн.
 • Плата за організацію та проведення заходів до професійних свят, виїзних концертів – 500 грн.
 • Вартість надання послуг з користування настільними і комп’ютерними іграми, тенісними столами,більярдами, персональними комп’ютерами – 5 грн/год.
 • Надання в оренду приміщень закладів культури у разі, коли це не перешкоджає провадженню закладом діяльності у сфері культури.

                     Тарифи на платні послуги, які надаються бібліотечними

                                                             Закладами

 1. Складання бібліографічних списків для курсових, дипломних і наукових робіт – 1 назва – 0,50 грн.
 2. Ксерокопіювання – 1 сторінка – 1 грн.
 3. Послуги Інтернет-центру:
 • друк однієї сторінки формату А4 -1 грн.
 • запис інформації на компакт-диск та роздрукування тексту з дискети – 1 сторінка – 0,75 грн.
 • користування мережею інтернету (крім комп’ютерів, наданих програмою Бібліоміст) – 1 година – 3,00 грн.
 1. Надання в оренду приміщень бібліотек у разі, коли це не перешкоджає  

     провадженню закладом діяльності у сфері культури ( орендна плата

     нараховується відповідно до Методики розрахунку і порядку

     використання орендної плати)