Привітання

ssvv1.jpg

ШАНОВНІ ІВАНИЧІВЦІ ТА ВСІ, ХТО ЗАВІТАВ НА НАШ САЙТ 

  Ми раді вітати Вас та сподіваємось, що тут Ви зможете знайти багато інформації, яка буде не лише цікавою, а й корисною.

З повагою,                              Селищний голова  Войтюк Федір Васильович.

Іваничівська района державна адмінстрація
Іваничівська района рада
Волинська обласна рада
Буг. Інформаційний сайт західної Волині
YAM1.jpg

 

Про створення комунальної установи «Іваничівська публічна бібліотека» Іваничівської селищної ради

 

ІВАНИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ІВАНИЧІВСЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

від «26» червня 2018 року                 смт. Іваничі                               № 27/9

 

Про створення комунальної установи

«Іваничівська публічна бібліотека»

Іваничівської селищної ради

 

Відповідно до ч. 1 п. 30 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про бібліотеку та бібліотечну справу», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», статті 87, 88, 89 Цивільного кодексу України, з метою забезпечення культурних потреб громадян, Іваничівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Створити комунальну установу «Іваничівська публічна бібліотека» Іваничівської селищної ради Волинської області (далі – комунальна установа «Іваничівська публічна бібліотека»).

 2. Затвердити Статут комунальної установи «Іваничівська публічна бібліотека», що додається.

 3. Затвердити структуру та штатну чисельність комунальної установи «Іваничівська публічна бібліотека», що додається.

 4. Селищному голові Войтюку Ф.В. створити комісію для перевірки діяльності комунальної установи «Іваничівська публічна бібліотека», до якої включити заступника селищного голови з гуманітарних питань Березюка В.Г., працівників гуманітарного відділу селищної ради та представників постійних комісій (за згодою).

 5. Комісії у строк до 03 серпня 2018 року провести перевірку діяльності комунальної установи «Іваничівська публічна бібліотека» та надати звіт із пропозиціями щодо оптимізації її роботи.

 6. 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти, культури, молоді, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту та соціального захисту населення

 

Селищний голова                                                                                     Ф.В.Войтюк

 

Додаток 1

до рішення Іваничівської селищної ради

від 26.06.2018 р. № 27/9

 

 

 

СТАТУТ

комунальної установи «Іваничівська

публічна бібліотека» Іваничівської

селищної ради Волинської області

 

 

смт Іваничі

 

2018 рік

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статут комунальної установи «Іваничівської публічної бібліотеки» Іваничівської селищної ради Волинської області (далі – Іваничівська публічна бібліотека) розроблений відповідно до Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Іваничівська публічна бібліотека – це об’єднання бібліотек в єдине структурно-цілісне утворення, до якого входять:

Іваничівська дитяча бібліотека-філія;

Древинівська сільська бібліотека-філія;

Мишівська сільська бібліотека-філія;

Соснинська сільська  бібліотека-філія;

Бібліотечно-бібліографічне обслуговування (абонемент та читальний) є складовою Іваничівської публічної бібліотеки .

1.3. Іваничівська публічна бібліотека створена для забезпечення загальної доступності та ефективності використання інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в користування бібліотеками в межах території селищної ради.

1.4. Іваничівська публічна бібліотека є юридичною особою, має реєстраційний рахунок та спеціальні реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, бланки зі своєю назвою, кутовий штамп і круглу печатку встановленого зразка та інші реквізити. Організаційно-правова форма Іваничівська публічна бібліотека – комунальний установа.

1.5. Іваничівська публічна бібліотека та її філій включені до складу базової мережі закладів культури місцевого рівня.

1.6. Засновником Іваничівської публічної бібліотеки є Іваничівська селищна рада. У своїй діяльності Іваничівська публічна бібліотека підпорядкована гуманітарному відділу Іваничівської селищної ради.

1.7. Іваничівська публічна бібліотека діє на підставі Статуту, який затверджується її засновником. У Статуті визначено статус, форма власності, джерела фінансування, вид і профіль діяльності.

1.8. Іваничівська публічна бібліотека не підлягає приватизації, перепрофілюванню або використанню не за призначенням.

1.9. Місцезнаходження та юридична адреса Іваничівської публічної бібліотеки: 

45300 Волинська область, Іваничівський район, смт Іваничі, вул. Грушевського, 12.

          Найменування:

Повне – «Іваничівська публічна бібліотека» Іваничівської селищної ради;

Скорочене -  Іваничівська публічна бібліотека.

1.10. Іваничівська публічна бібліотека у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», Мінімальними соціальними нормативами забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 р. № 510 із змінами,  постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, а також рішеннями, наказами і розпорядженнями органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНИЧІВСЬКЇ ПУБЛІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ

2.1. Організація діяльності Іваничівської публічної бібліотеки

2.1.1. Бібліотеки-філії, які входять до складу Іваничівської публічної бібліотеки є універсальними інформаційними, культурними, освітніми закладами і здійснюють свою діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб користувачів своєї громади.

2.1.2. Іваничівська публічна бібліотека має єдиний штат працівників, єдиний бібліотечний фонд з централізованим комплектуванням, обліком, обробкою та каталогізацією документів на різних носіях інформації, загальними базами даних та довідково-пошуковим апаратом.

2.1.3. Іваничівська публічна бібліотека працює у взаємодії з бібліотеками усіх форм власності і підпорядкування, що розташовані на території Іваничівської селищної ради.

2.1.4. Іваничівська публічна бібліотека розвиває партнерські стосунки та співробітництво з різними установами, вітчизняними та зарубіжними неурядовими організаціями, впроваджує проектно-цільову та програмну діяльність.

2.1.5. Іваничівська публічна бібліотека організовує рекламу мережі бібліотек та їх послуг.

2.1.6. Іваничівська публічна бібліотека є головною бібліотекою на території Іваничівської селищної ради, адміністративним та організаційно-методичним центром для бібліотек-філій своєї мережі.

 

2.2. Формування, збереження і використання документних ресурсів.

2.2.1. Єдиний фонд Іваничівської публічної бібліотеки є універсальним за змістом і формується з документів різних типів на різних носіях інформації. З особливою повнотою формується фонд місцевих (краєзнавчих) документів.

2.2.2. Фонд Іваничівської публічної бібліотеки включає найбільш повний репертуар документів і баз даних. Наукова, спеціальна та особливо цінна література, що надходить в декількох або одному примірнику, найбільш важливі інформаційні і бібліографічні документи зберігаються у Іваничівській публічній бібліотеці.

2.2.3. Фонд бібліотек-філій формується з урахуванням інформаційних потреб і особливостей населення своєї громади.

2.2.4. Централізоване комплектування, загальний та індивідуальний облік документів, обробку, організацію внутрішнього обміну документів бібліотек-філій здійснює Іваничівська публічна бібліотека. Бібліотеки-філії ведуть загальний та індивідуальний облік власного фонду.

2.2.5. Бібліотеки-філії, які входять до складу Іваничівської публічної бібліотеки забезпечують належне зберігання документів шляхом обліку, раціональної організації, контролю за використанням, своєчасного здійснення ремонту, оправи та реставрації, здійснення санітарно-гігієнічних заходів.

2.2.6. Вилучення з бібліотечних фондів документів здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.2.7. Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду Іваничівської публічної бібліотеки (складання акта, виключення з форм обліку, довідково-бібліографічного апарату), здійснює Іваничівська публічна бібліотека за поданням актів бібліотеками-філіями. Зняття з балансового рахунку здійснюється відділом бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення Іваничівської селищної ради.

2.3. Організація обслуговування користувачів.

2.3.1. Іваничівська публічна бібліотека забезпечує громадянам рівні права на загальнодоступне бібліотечне обслуговування незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань, місця проживання.

2.3.2. Іваничівська публічна бібліотека здійснює обслуговування населення Іваничівської селищної ради через абонемент, читальний зал шляхом використання інформаційних технологій і електронних ресурсів. Публічна бібліотека, бібліотеки-філії можуть організовувати обслуговування населення громади (сіл), які не мають стаціонарних бібліотек, за допомогою бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.

2.3.3. Користувачі бібліотек мають доступ до єдиного бібліотечного фонду через Іваничівську публічну бібліотеку .

2.4. Організація довідково-інформаційної діяльності.

2.4.1. Іваничівська публічна бібліотека створює довідково-пошуковий апарат на єдиний фонд мережі публічних бібліотек, у тому числі електронний каталог, регулярно інформує бібліотеки-філії про нові надходження, підтримує та формує свій сайт.

2.4.2. Бібліотеки-філії формують довідково-бібліографічний апарат (в традиційному та електронному форматах) на свої фонди.

2.4.3. Бібліотеки-філії, які входять до складу Іваничівської публічної бібліотеки, здійснюють довідково-бібліографічне й інформаційне обслуговування користувачів, а також підприємств, установ і організацій, що розташовані в межах території Іваничівської селищної ради, забезпечують доступ користувачів до світових інформаційних ресурсів через організацію роботи Інтернет-центрів.

2.4.4. Бібліотеки-філії, які входять до складу Іваничівської публічної бібліотеки, створюють власні бібліографічні, краєзнавчі та інші бази даних, у т.ч. електронні.

 

2.5. Організація соціокультурної діяльності.

2.5.1. Бібліотеки-філії, які входять до складу Іваничівської публічної бібліотеки, проводять просвітницьку та соціокультурну роботу:

 • розвивають дозвіллєві форми роботи, організовують для користувачів об’єднання і клуби за інтересами;

 • проводять прем’єри книг, читацькі конференції, інші заходи, спрямовані на популяризацію вітчизняних видань і читання;

 • сприяють формуванню й розвитку читацьких інтересів та запитів, ведуть роботу з виховання культури читання, опанування бібліотечно-бібліографічними знаннями.

2.5.2. Іваничівська дитяча бібліотека-філія координує організацію просвітницьких заходів для дітей у межах Іваничівської селищної ради, а також роботу сільських бібліотек-філій із дошкільними і шкільними установами.

2.6. Організація наукової і методичної діяльності.

2.6.1. Іваничівська публічна бібліотека :

 • вивчає, аналізує, узагальнює стан бібліотечної справи на території Іваничівської селищної ради, поширює передовий досвід бібліотек, запроваджує кращий вітчизняний і світовий досвід у своїй діяльності та роботі бібліотек-філій;

 • бере участь у розробці та реалізації регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи в межах Іваничівської селищної ради;

 • організовує та проводить дослідну, бібліографічну та методичну діяльність, бере участь у загальнодержавних наукових дослідженнях;

 • вивчає потреби користувачів мережі публічних бібліотек, ступеня їх задоволення фондами;

 • розробляє й видає методичні посібники з актуальних питань бібліотечної справи, інформаційні та бібліографічні видання, у тому числі з краєзнавства, інші матеріали з питань організації бібліотечної справи на території Іваничівської селищної ради ;

 • організовує заходи по підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників Іваничівської публічної бібліотеки, надає методичну й практичну допомогу бібліотекам-філіям;

 • впроваджує нові інформаційні технології у практику роботи Іваничівської публічної бібліотеки..

2.6.2. Іваничівська дитяча бібліотека-філія:

 • координує діяльність інших бібліотек-філій Іваничівської публічної бібліотеки з питань обслуговування дітей у межах Іваничівської селищної ради;

 • розробляє й видає методичні посібники з актуальних питань організації обслуговування дітей, інформаційні та бібліографічні видання;

 • здійснює аналіз діяльності Іваничівської дитячої бібліотеки-філії з питань організації обслуговування дітей, організації документних фондів та послуг для дітей.

 

 1. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАЙНОВІ ПРАВА ІВАНИЧІВСЬКОЇ ПУБЛІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ

3.1. Іваничівська публічна бібліотека є неприбутковим бюджетним закладом культури і утримується за рахунок коштів Іваничівської селищної ради.

3.2. Додаткове фінансування Іваничівської публічної бібліотеки може здійснюватися зі спеціального фонду, кошти до якого надходять від надання платних послуг, здійснення господарської діяльності, оренди приміщень, фінансових надходжень від юридичних та фізичних осіб, пожертвувань та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.3. Майно Іваничівської публічної бібліотеки є спільною комунальною власністю територіальної громади Іваничівської селищної ради і закріплюється за нею на правах оперативного управління.

3.4. Матеріально-технічне забезпечення Іваничівської публічної бібліотеки здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Іваничівська публічна бібліотека веде статистичну звітність відповідно до законодавства України.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ІВАНИЧІВСЬКОЇ ПУБЛІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ

4.1. Іваничівська публічна бібліотека має право:

 • самостійно визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності;

 • брати участь у діяльності відповідних організацій і фондів згідно чинного законодавства та за згодою засновника;

 • здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань, яка не суперечить законодавству;

 • на захист створених нею баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно чинного законодавства України.

4.2. Обов’язки Іваничівської публічної бібліотеки:

 • обслуговувати користувачів згідно з Правилами користування бібліотеками, розробленими на основі Типових правил користування бібліотеками, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури;

 • планувати свою основну діяльність і визначати перспективи розвитку згідно чинного законодавства України та виходячи із запитів користувачів на інформацію та послуги;

 • дотримуватися відповідних стандартів, норм та правил, встановлених у галузі бібліотечної справи.

4.3. У своїй діяльності дотримуватись Закону України «Про захист персональних даних». Використання Іваничівською публічною бібліотекою та бібліотеками-філіями відомостей про користувачів з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди не допускається. 

 1. 5. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ, ЙОГО ОБОВЯЗКИ І ПРАВА

5.1. Трудовий колектив Іваничівської публічної бібліотеки становлять всі громадяни,  які працюють на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із установою.

5.2. Члени трудового колективу зобов’язані:

5.2.1. Сумлінно виконувати свої обов’язки перед бібліотекою, оволодівати новими методами та прийомами роботи.

5.2.2. Дотримуватись правил внутрішнього трудового  розпорядку, охорони праці та техніки безпеки, систематично підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.3. Дотримуватись правил професійної етики при виконанні службових обов’язків в колективі.

5.3. Члени трудового колективу мають право:

5.3.1. Через виборні громадські органи та органи бібліотечного самоврядування приймати участь у діяльності та управлінні справами бібліотеки, вносити  пропозиції щодо покращення її роботи, усунення недоліків  у роботі підрозділів і службових осіб.

5.3.2. На атестацію з метою отримання вищої кваліфікаційної категорії.

5.3.3. На користування  фондовою, довідково–інформаційною, архівною базою даних Публічної бібліотеки, доступу до внутрішньої бібліотечної  інформації.

5.3.4. Укладати з дирекцією колективний договір, яка регламентує права і обов’язки членів колективу на визначений в угоді термін.

5.4. Права і обов’язки працівників Публічної бібліотеки визначаються посадовими інструкціями та правилами  внутрішнього трудового розпорядку.

 1. УПРАВЛІННЯ ІВАНИЧІВСЬКОЮ ПУБЛІЧНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

6.1. Управління Іваничівською публічною бібліотекою здійснюється на основі поєднання прав директора як керівника щодо господарського використання майна та участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Іваничівську публічну бібліотеку очолює директор. Директор Іваничівської Публічної бібліотеки призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою відповідно до п.10, ч.4, ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з врахуванням статей 21, 211-215 Закону України «Про культуру»

6.3. Директор Іваничівської публічної бібліотеки:

- здійснює загальне оперативне керівництво Іваничівською публічною бібліотекою та бібліотеками-філіями;

- без доручення діє від її імені ;

- представляє інтереси установи в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, судових і арбітражних органах, у відносинах з юридичними та фізичними особами;

- має право підпису на локальних та інших документах Іваничівської публічної бібліотеки.

6.4. Директор Іваничівської публічної бібліотеки приймає на роботу і звільняє працівників публічної бібліотеки та бібліотек-філій на підставі чинного законодавства України.

6.5. Директор Іваничівської публічної бібліотеки забезпечує підготовку і вчасне подання до гуманітарного відділу Іваничівської селищної ради документів та матеріалів, які відображають організаційно-правову діяльність публічної бібліотеки (Статут, кошторис, штатний розпис, план, звіт та ін.).

6.6. Директор Іваничівської публічної бібліотеки відповідає за організацію та складання статистичної звітності.

6.7. При директорі Іваничівської публічної бібліотеки можуть створюватися дорадчі органи для прийняття рішень з основних напрямів роботи публічної бібліотеки (рада при директорові). 

 1. 7. ЗВІТНІСТЬ ТА ОБЛІК ЗАКЛАДУ

7.1.  Ведення оперативного, податкового та бухгалтерського обліку здійснюється через  відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення і звітності Іваничівської селищної ради. Порядок ведення  бухгалтерського, податкового обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством. Відомості, не передбачені державною статистичною звітністю, можуть бути надані підприємствам, установам, організаціям на договірній основі, судам, прокуратурі, СБУ, органам внутрішніх справ, Антимонопольному комітету України, Господарському суду та аудиторським організаціям – у випадках, передбачених законодавством України на їх письмову вимогу.

7.2. Контроль за фінансово–господарською діяльністю Іваничівської публічної бібліотеки здійснюється відділом бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення Іваничівської селищної ради та іншими органами відповідно до законодавства. 

 1. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1. Публічна бібліотека має право здійснювати міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи  у відповідності з міжнародними договорами, укладеними Україною, Законом України «Про культуру», Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та іншими законодавчими актами України.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ТА ЙОГО РЕОРГАНІЗАЦІЯ

9.1. Припинення діяльності Іваничівської публічної бібліотеки здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації у випадках та порядку, встановлених законодавством України.

9.2. Рішення про припинення діяльності Іваничівської публічної бібліотеки приймається Іваничівською селищною радою.

9.3. При реорганізації чи ліквідації Публічної бібліотеки працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9.4. Ліквідація Іваничівської публічної бібліотеки здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється відповідно до законодавства України.

 

Секретар ради                                                                               В.О.Сарабуна

 

Додаток 2

до рішення Іваничівської селищної ради

від 26.06.2018 р. № 27/9

 

СТРУКТУРА  І  ШТАТНА  ЧИСЕЛЬНІСТЬ

 

№ п/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних одиниць
 
1. Іваничівська публічна бібліотека
1.1. Директор 1
1.2. Провідний бібліотекар 2
1.3. Бібліотекар І категорії 2
1.4. Бібліограф І категорії 1
1.5. Бібліотекар ІІ категорії 1
1.6. Бібліотекар інформаційних технологій 1
1.7. Прибиральник службових приміщень 1
2. Іваничівська дитяча бібліотека-філія
2.1. Бібліотекар І категорії 2
3. Древинівська сільська бібліотека-філія
3.1. Бібліотекар І категорії 0,75
4. Мишівська сільська бібліотека-філія
4.1. Бібліотекар І категорії 0,75
5. Соснинська сільська бібліотека-філія
5.1. Провідний бібліотекар 0,75
Загальна чисельність 13,25

Секретар ради                                                                      В.О.Сарабуна

ПОІМЕННЕ  ГОЛОСУВАННЯ

по проекту рішення Іваничівської селищної ради

від «26» червня 2018 р. № 27/9

«Про створення комунальної установи

«Іваничівська публічна бібліотека» Іваничівської селищної ради» 

№ вибор-чого округу Прізвище, ім’я, по батькові депутата, селищного голови «За», «Проти», «Утримався», або «Відсутній»
1 Макаров Анатолій Леонтійович За
2 Васага Лілія Олександрівна За
3 Никонюк Людмила Іванівна За
4 Павлюк Оксана Генадіївна Відсутній
5 Тимощук Олег Миколайович За
6 Мазурок Іван Олександрович Відсутній
7 Мусій Дмитро Олександрович За
8 Мороз Ігор Степанович За
9 Сарабуна Володимир Олександрович За
10 Палій Іван Богданович За
11 Радзівіло Ірина Василівна За
12 Тимощук Юрій Євгенович За
13 Марценюк Віталій Віталійович Відсутній
14 Макаринська Галина Зіновіївна За
15 Крась Петро Леонтійович За
16 Азаркевич Тетяна Олександрівна За
17 Новосад Олег Миколайович За
18 Когут Ярослав Миколайович За
19 Макарук Микола Феоктистович За
20 Лобаєвський Петро Павлович За
21 Мазурок Наталія Євгеніївна Відсутній
22 Петрицький Віталій Миколайович За
23 Пасічник Ольга Віталіївна За
24 Чипинюк Роман Вікторович За
25 Наумук Алла Володимирівна Відсутній
26 Козюк Олександр Павлович За
Селищний голова Войтюк Федір Васильович За

Рішення: ПРИЙНЯТЕ

Результати голосування: «За» - 22, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Відсутні – 5