Привітання

ssvv1.jpg

ШАНОВНІ ІВАНИЧІВЦІ ТА ВСІ, ХТО ЗАВІТАВ НА НАШ САЙТ 

  Ми раді вітати Вас та сподіваємось, що тут Ви зможете знайти багато інформації, яка буде не лише цікавою, а й корисною.

З повагою,                              Селищний голова  Войтюк Федір Васильович.

Іваничівська района державна адмінстрація
Іваничівська района рада
Волинська обласна рада
Буг. Інформаційний сайт західної Волині
YAM1.jpg

 

Про внесення змін до рішення селищної ради від 14.12.2017 року № 21/2 «Про затвердження Положень про відділи виконавчого комітету Іваничівської селищної ради»

0aTruzub

ІВАНИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ІВАНИЧІВСЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

від «26» червня 2018 року                 смт. Іваничі                               № 27/3

 

Про внесення змін до рішення селищної ради

від 14.12.2017 року № 21/2 «Про затвердження

Положень про відділи виконавчого комітету

Іваничівської селищної ради»

 

Відповідно до статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Іваничівська селищна рада

в и р і ш и л а :

  1. Внести зміни до рішення Іваничівської селищної ради від 14.12.2017 року № 21/2 «Про затвердження Положень про відділи виконавчого комітету Іваничівської селищної ради», а саме:

         1.1. п.7 рішення викласти в такій редакції:

         «5. Затвердити Положення про гуманітарний відділ виконавчого комітету Іваничівської селищної ради (Додаток 5)»;

         1.2. Внести зміни до Додатку 7 рішення та викласти його в новій редакції (додається).

        

Селищний голова                                                                                     Ф.В.Войтюк

 

Додаток 7 до рішення

Іваничівської селищної ради

від 14.12.2017 року № 20/2

зі змінами внесене ми рішенням селищної ради від 26.06.2018 року № 27/3

 

ПОЛОЖЕННЯ
про
гуманітарний відділ виконавчого комітету

Іваничівської селищної ради

Це Положення визначає основні завдання, функції, права і відповідальність гуманітарного відділу Іваничівської селищної ради, а також взаємовідносини відділу з іншими структурними підрозділами. 

1.Загальні положення 

1.1. Гуманітарний відділ Іваничівської селищної ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом виконавчого органу Іваничівської селищної ради, утворюється за поданням селищного голови рішенням селищної ради, підзвітний і підконтрольний селищній раді, яка його утворила, її виконавчому комітету, селищному голові, заступнику селищного голови з гуманітарних питань, а з питань здійснення делегованих повноважень відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти та науки України, Міністерства культури України, Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров’я, відповідних органів виконавчої влади, рішеннями обласної, селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.

1.3. Відділ ліквідовується або реорганізовується на підставі рішення селищної ради.

1.4. Керівник відділу є начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою згідно з чиним законодавством.

1.5. Штатний розпис відділу, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на його утримання затверджуються рішенням селищної ради, виходячи з умов, особливостей та обсягів робіт, закріплених за відділом.

  1. Основні завдання 

Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціальної політики, на території Іваничівської селищної ради.

Відділ у межах своїх повноважень виконує такі завдання:

2.1. З питань освіти:

2.1.1. Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища Іваничівської селищної територіальної громади).

2.1.2. Аналіз стану освіти, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів згідно з освітніми потребами Іваничівської селищної територіальної громади; розробка та організація виконання  програми розвитку освіти.

2.1.3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

2.1.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, виконання  навчальними закладами державних вимог щодо змісту освіти, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної,загальної середньої освіти.

2.1.5. Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, які є ї комунальною власністю Іваничівської селищної територіальної громади і перебувають у її безпосередньому підпорядкуванні.

2.1.6. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.

2.1.7. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів.

2.1.8. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу.

2.1.9. Організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді.

2.1.10. Здійснення міжнародного співробітництва.

2.1.11. Розроблення та подання на затвердження проект положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу.

2.2. З питань культури:

2.2.1. Забезпечує реалізацію державної політики в галузі культури у громаді;

2.2.2. Забезпечує вільний розвиток культурно-мистецьких процесів;

2.2.3. Забезпечує доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для мешканців громади;

2.2.4. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури і туризму, охорони культурної спадщини у межах громади та вживає заходів для усунення недоліків;

2.2.5. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

2.2.6. Вносить пропозиції щодо проекту бюджету;

2.2.7. Сприяє відродженню та розвитку традицій і культури української нації на території громади;

2.2.8. Сприяє збереженню культурної спадщини;

2.2.9. Забезпечує функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

2.2.10. Захищає права професійних творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини, що діють на території громади, а також споживачів культурного і туристичного продукту, контролює його якість.

2.2.11. Створює умови для:

 - розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і туризму;

 - сприяння формуванню репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, організації виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

- захисту прав споживачів національного культурного продукту;

- комплектування та використання бібліотечних фондів;

- сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтва;

- збереження та відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;

- забезпечення аналізу потреб у працівниках сфери культури і туризму та охорони культурної спадщини.

2.2.12. Формує та подає облдержадміністрації пропозиції щодо:

- формування державної політики у сфері культури і туризму, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

 - відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, іншими формами заохочення;

 - занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

 - занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України.

2.2.13. Подає до облдержадміністрації інформацію про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам’яток культурної спадщини.

2.2.14. Бере участь у:

 - розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку громади, державних цільових та регіональних програм;

- організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

 - розробленні пропозицій щодо будівництва об'єктів туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів, залучення інвестицій для розвитку культури і туризму та охорони культурної спадщини;

- вирішенні питань щодо врегулювання діяльності аварійно-рятувальних служб у сфері туризму на території громади.

2.2.15. Надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини, а також проводить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність у сфері культури і туризму.

2.2.16. Контролює збереження музейних предметів.

2.2.17. Збирає та оброблює статистичні дані у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини, а також здійснює контроль за їх достовірністю.

2.2.18. Проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини.

2.2.19. Організовує проведення фестивалів, лотерей, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень.

2.2.20. Вивчає та аналізує релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі на території громади.

2.2.21. Здійснює моніторинг стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин та релігії.

2.2.22. Проводить фестивалі, конкурси, огляди професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставки народних художніх промислів та інші заходи у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики.

2.2.23. Погоджує проекти землеустрою, щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог чинного законодавства та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини делеговані відповідно до закону.

2.2.24. Забезпечує запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі у громаді.

2.2.25. Контролює виконання Законів України «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів з питань охорони культурної спадщини.

2.2.26. Проводить роз’яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини.

2.2.27. Здійснює інші функції та завдання, що покладені на відділ.

2.3. З питань спорту:

2.3.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства молоді та спорту України, інших органів виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту і здійснює контроль за їх реалізацією;

2.3.2. Готує пропозиції до проектів цільових, галузевих та регіональних програм щодо розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;

2.3.3. Розробляє і подає на розгляд селищної ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення розвитку фізичної культури та спорту;

2.3.4. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх у встановленому порядку на розгляд селищного голови;

2.3.5. Виконує програми і здійснює заходи, спрямовані на розвиток фізичної культури та спорту;

2.3.6. Здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивного розвитку фізичної культури та спорту, дотримання стандартів спортивної класифікації;

2.3.7. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань фізичної культури та спорту, проводить з цією метою методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

2.3.8. Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки розвитку фізичної культури та спорту;

2.3.9. Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

2.3.10. Проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;

2.3.11. Забезпечує розвиток різних видів спорту, а також фізичного виховання серед різних верств населення;

2.3.12. Взаємодіє та делегує в установленому порядку осередкам та федераціям з видів спорту повноваження щодо виконання державних завдань, програм розвитку фізичної культури і спорту, організації та проведення відповідних спортивних заходів згідно з укладеними договорами;

2.3.13. Сприяє розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

2.3.14. Забезпечує участь в обласних навчально-тренувальних зборах для спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

2.3.15. Проводить офіційні фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи (чемпіонати, кубки, турніри, інші змагання, передбачені календарним планом спортивно-масових заходів), встановлює вимоги до змісту положення та/або регламенту змагань з урахуванням рекомендацій всеукраїнських спортивних організацій та центрального органу виконавчої влади;

2.3.16. Комплектує склад збірних команд селищної ради за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів;

2.3.17. Здійснює контроль за діяльністю спортивних шкіл незалежно від форми власності, типу та відомчого підпорядкування;

2.3.18. Сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, здійснює забезпечення та контроль за організацією навчально-тренувального процесу; сприяє створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту; планує розвиток пріоритетних видів спорту в громаді;

2.3.19. Сприяє розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів,  уживає заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

2.3.20. Розробляє календарний план спортивно-масових заходів, контролює його виконання;

2.3.21. Погоджує календарні плани фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів осередків та федерацій з видів спорту;

2.3.22. Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту;

2.3.23. Сприяє впровадженню у практику науково-обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;

2.3.24. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в громаді, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з бюджету з цією метою;

2.3.25. Порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, паралімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, тренерам, талановитим перспективним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

2.3.26. Забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

2.3.27. Уживає заходів щодо розвитку різних форм фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення;

2.3.28. Реєструє селищні спортивні рекорди і досягнення, встановлені спортсменами громади;

2.3.29. Порушує клопотання про присвоєння тренерам-викладачам відповідні тренерсько-викладацькі категорії (згідно з вимогами чинного законодавства);

2.3.30. Координує в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів;

2.3.31. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, удосконалює в межах своїх повноважень систему щодо їх пошуку і відбору; здійснює організацію і проведення таких заходів як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

2.3.32. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі фізичної культури та спорту;

2.3.33. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

2.3.34. Вносить пропозиції до проекту селищного бюджету;

2.3.35. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

2.3.36. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

2.3.37. Розробляє проекти розпоряджень селищного голови, у визначених законом випадках – проектів  нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики щодо фізичної культури та спорту;

2.3.38. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

2.3.39. Бере участь у межах компетенції в розробленні проектів розпоряджень селищного голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

2.3.40. Бере участь у підготовці звітів селищного голови для їх розгляду на сесії селищної ради;

2.3.41. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами статистичну звітність, інформаційні та аналітичні матеріали, а також з питань, що належать до його компетенції, для подання селищному голові;

2.3.42. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

2.3.43. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

2.3.44. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної, районної та селищної ради;

2.3.45. Забезпечує доступ до публічної інформації;

2.3.46. Інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

2.3.47. Здійснює делеговані повноваження;

2.3.48. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

2.3.49. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів з питань фізичної культури та спорту;

2.3.50. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

2.4. З питань охорони здоров’я:

2.4.1. Розробляє та подає в установленому порядку пропозиції до проекту програми соціально-економічного розвитку громади та проекту селищного бюджету, забезпечує у межах своїх повноважень їх виконання.

2.4.2. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку в сфері охорони здоров’я у межах громади та вживає заходів щодо усунення недоліків.

2.4.3. Розробляє та подає селищній раді пропозиції стосовно реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я, сприяє у вирішенні питань щодо надання лікувально-профілактичної допомоги населенню.

2.4.4. Розробляє цільові програми у сфері охорони здоров’я населення, подає їх у встановленому порядку на розгляд Іваничівської селищної ради, організовує контроль за їх виконанням.

2.4.5. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку громади в сфері охорони здоров’я.

2.4.6. Розробляє проекти розпоряджень селищного голови, у визначених законом випадках – проекти нормативно - правових актів з питань реалізації повноважень у сфері охорони здоров’я.

2.4.7. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів у межах своєї компетенції.

2.4.8. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень селищного голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

2.4.9. Бере участь у підготовці звітів селищного голови для розгляду їх на сесії селищної ради.

2.4.10. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання селищному голові.

2.4.11. У межах своїх повноважень організовує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

2.4.12. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

2.4.13. Організовує розгляд в установленому законодавством порядку звернення громадян.

2.4.14. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів органів місцевого самоврядування.

2.4.15. Організовує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є.

2.4.16. У межах своїх повноважень контролює дотримання законодавства з питань охорони здоров’я, виконання державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення всіма закладами охорони здоров’я, розташованими на території громади, незалежно від форм власності.

2.4.17. Здійснює делеговані повноваження.

2.4.18. Здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров'я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення;

2.4.19. Організовує медичне обслуговування, медикаментозне, матеріально-технічне забезпечення та харчування в лікувально-профілактичних закладах.

2.4.20. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

2.4.21. Організовує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

2.4.22. Бере участь у вирішені, відповідно до законодавства, колективних трудових спорів (конфліктів).

2.4.23. Організовує захист персональних даних.

2.4.24. В установленому законодавством порядку надає департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації необхідну інформацію, документи та матеріали з основних показників галузі охорони здоров’я громади.

2.4.25. Організовує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту (цивільної оборони) населення, дотримання вимог законодавства з метрології, охорони праці, безпеки руху автотранспортних засобів та засобів протипожежного захисту закладів охорони здоров’я.

2.4.26. Складає та подає фінансові та статистичні звіти; організовує контроль за ефективним використанням фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.

2.4.27. Складає, розглядає і подає на затвердження селищному голові кошториси і штатні розписи підпорядкованих закладів, складає баланс їх фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, доходів і видатків, визначає потребу у медичній техніці, медикаментах, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, автотранспорті, іншому майні, організовує їх закупівлі та забезпечує їх придбання.

2.4.28. Формує заявки на закупівлю медичного обладнання, лікарських засобів, виробів медичного призначення, спеціальних санітарних транспортних засобів, іншого майна та матеріалів, що централізовано поставляються за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, організовує відповідно до законодавства проведення таких закупівель.

2.4.29. Організовує контроль за якістю та обсягами лікувально-профілактичної допомоги, що надається населенню громади підпорядкованими закладами охорони здоров’я.

2.4.30. Організовує аналіз показників стану здоров’я населення, реалізацію заходів щодо запобігання та зниження рівнів захворюваності і втрати працездатності населення громади, пропаганду здорового способу життя.

2.4.31. Сприяє, відповідно до законодавства, проведенню заходів щодо захисту навколишнього природного середовища та підтримки санітарно-епідемічного благополуччя населення громади.

2.4.32. Координує в установленому порядку роботу із забезпечення надання медико-санітарної допомоги населенню громади під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.4.33.     Організовує, відповідно до законодавства, роботу з охорони материнства та дитинства, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування.

2.4.34. Сприяє кадровому забезпеченню закладів охорони здоров’я громади, організовує в установленому порядку роботу з підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників.

2.4.35. Визначає потребу у фахівцях для галузі «охорона здоров’я», формує замовлення та в установленому порядку організовує підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров’я.

2.4.36. Сприяє поширенню в установленому порядку передового досвіду в закладах охорони здоров’я громади, розвитку міжрегіонального співробітництва в сфері охорони здоров’я.

2.4.37. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров’я в установах, підприємствах та організаціях громади незалежно від форми власності.

2.4.38. Сприяє роботі асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я.

2.4.39. Залучає, в тому числі на договірних засадах, кошти підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також громадян на будівництво, ремонт,  утримання та зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів комунальної власності.

2.4.40. Здійснює передбачені законом галузеві повноваження.

2.4.41. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

2.5. З питань соціальної політики:

2.5.1. Забезпечує у межах своїх повноважень нагляд за додержанням законодавства про працю, зайнятість, альтернативну (невійськову) службу, трудову міграцію, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2.5.2. Контролює виконання державних і місцевих програм соціального захисту населення.

2.5.3. Розроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання.

2.5.4. Сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єкт соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення.

2.5.5. Контролює здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету.

2.5.6. За необхідності, здійснює розгляд звернень та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції соціального захисту за встановленим графіком.

2.5.7. Здійснює інші повноваження, покладені на відділ відповідно до чинного законодавства.

2.5.8. Забезпечує дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України.

2.5.9. Забезпечує виконання вимог чинного законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

2.5.10. Забезпечує недопущення в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

2.5.11. Забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування.

2.5.12. Аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на території громади, стан укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях.

2.5.13. Аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці, бере участь у розробленні та здійсненні територіальної програми зайнятості населення, заходів, спрямованих на реалізацію довгострокової державної політики розвитку трудового потенціалу.

2.5.14. Здійснює контроль за додержанням законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення, своєчасною виплатою заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством.

2.5.15. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за роботою управлінь, відділів, секторів, структурних підрозділів, яким делеговано повноваження щодо здійснення соціальної політики в громаді.

2.5.16. Сприяє благодійним, релігійним організаціям, громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2.5.19. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери.

2.5.20. Організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги.

2.5.21. Роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції.

2.5.22. Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, через засоби масової інформації.

2.5.23. Забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань.

2.5.24. Подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян.

2.5.24. Сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам.

2.5.25. Подає пропозиції селищній раді під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту

2.5.26. У межах компетенції організовує роботу з визначення потреби громадян у соціальних послугах, забезпечує їх планування та визначає обсяг видатків з відповідного місцевого бюджету на надання таких послуг.

2.6. З інших питань:

2.6.1. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціальної політики; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

2.6.2. Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

  1. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань має право: 

3.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів селищної ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи селищної ради з питань розвитку галузі освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціальної політики;

3.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

3.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

3.6. залучати до розроблення територіальної програми розвитку освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціальної політики та розгляду питань, що належать до його компетенції, методистів, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;

3.7.  брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціальної політики всіх типів і форм власності;

3.8. скликати територіальні, у тому числі щорічні конференції, проводити семінари, наради керівників закладів з питань, що належать до його компетенції;

3.9. вносити селищному голові та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів та установ, брати безпосередню участь у формуванні бюджету;

3.10. Подавати пропозиції селищному голові щодо призупинення (скасування) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень;

3.11. в межах своїх повноважень укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

  1. Керівництво та апарат відділу 

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою згідно з чинним законодавством. Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу освіту, стаж керівної роботи в органах державної влади не менш як 3 роки та володіти державною мовою.

4.2. Начальник відділу, представляючи інтереси територіальної громади у відносинах з юридичними та фізичними особами:

4.2.1. здійснює керівництво відділом, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

4.2.2. подає на розгляд сесії селищної ради положення про відділ та його структурні підрозділи та зміни до положення;

4.2.3. розробляє та подає селищному голові на затвердження посадові інструкції працівників відділу  та розподіляє обов'язки між ними;

4.2.4. видає у межах своїх повноважень доручення, організовує контроль за їх виконанням.

4.2.5. планує роботу відділу і аналізує стан її виконання, вносить пропозиції щодо формування планів роботи селищної ради;

4.2.6. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу і його структурних підрозділів;

4.2.7. звітує перед селищним головою та селищною радою про виконання покладених на відділ завдань;

4.2.8. може входити до складу виконавчого комітету Іваничівської селищної ради;

4.2.9. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

4.2.10. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

4.2.11. представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету селищної ради, територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва селищної ради;

4.2.12. готує у межах своїх повноважень проекти розпоряджень голови селищної ради, організовує контроль за їх виконанням.

4.2.13. подає на розгляд сесії селищної ради проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

4.2.15. здійснює добір кадрів;

4.2.16. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу та його структурних підрозділів;

4.2.17. подає пропозиції, щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, працівників відділу, присвоєння їм рангів, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

4.2.18. за необхідності, проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

4.2.19. забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

4.2.20. здійснює інші повноваження, визначені законодавством;

4.2.22. розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників громади державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.

  1. Прикінцеві положення 

5.1. Положення про гуманітарний відділ затверджується рішенням селищної ради.

5.2. Зміни та доповнення у положення про гуманітарний відділ вносяться за пропозицією начальника відділу та затверджуються рішенням селищної ради.

 

Селищний голова                                                                          Ф.В.Войтюк

 

ПОІМЕННЕ  ГОЛОСУВАННЯ

по проекту рішення Іваничівської селищної ради

від «26» червня 2018 р. № 27/3

«Про внесення змін до рішення селищної ради

від 14.12.2017 року № 21/2 «Про затвердження

Положень про відділи виконавчого комітету

Іваничівської селищної ради» 

№ вибор-чого округу Прізвище, ім’я, по батькові депутата, селищного голови «За», «Проти», «Утримався», або «Відсутній»
1 Макаров Анатолій Леонтійович За
2 Васага Лілія Олександрівна За
3 Никонюк Людмила Іванівна За
4 Павлюк Оксана Генадіївна Відсутній
5 Тимощук Олег Миколайович За
6 Мазурок Іван Олександрович Відсутній
7 Мусій Дмитро Олександрович За
8 Мороз Ігор Степанович За
9 Сарабуна Володимир Олександрович За
10 Палій Іван Богданович За
11 Радзівіло Ірина Василівна За
12 Тимощук Юрій Євгенович За
13 Марценюк Віталій Віталійович Відсутній
14 Макаринська Галина Зіновіївна За
15 Крась Петро Леонтійович За
16 Азаркевич Тетяна Олександрівна За
17 Новосад Олег Миколайович За
18 Когут Ярослав Миколайович За
19 Макарук Микола Феоктистович За
20 Лобаєвський Петро Павлович За
21 Мазурок Наталія Євгеніївна Відсутній
22 Петрицький Віталій Миколайович За
23 Пасічник Ольга Віталіївна За
24 Чипинюк Роман Вікторович За
25 Наумук Алла Володимирівна Відсутній
26 Козюк Олександр Павлович За
Селищний голова Войтюк Федір Васильович За

Рішення: ПРИЙНЯТЕ

Результати голосування: «За» - 22, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Відсутні – 5