Привітання

ssvv1.jpg

ШАНОВНІ ІВАНИЧІВЦІ ТА ВСІ, ХТО ЗАВІТАВ НА НАШ САЙТ 

  Ми раді вітати Вас та сподіваємось, що тут Ви зможете знайти багато інформації, яка буде не лише цікавою, а й корисною.

З повагою,                              Селищний голова  Войтюк Федір Васильович.

Іваничівська района державна адмінстрація
Іваничівська района рада
Волинська обласна рада
Буг. Інформаційний сайт західної Волині
YAM1.jpg

 

Про Бюджетний регламент Іваничівської селищної ради

0aTruzub

ІВАНИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ІВАНИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

від «30» травня 2018 року                     смт. Іваничі                             № 26/7

 

Про Бюджетний регламент

Іваничівської селищної ради

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 114 Бюджетного кодексу України та з метою упорядкування процесів формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між радою, депутатами ради та іншими учасниками бюджетного процесу, Іваничівська селищна рада

в и р і ш и л а :

  1. Затвердити Бюджетний регламент Іваничівської селищної ради (додається).
  2. Рішення підлягає офіційному оприлюдненню шляхом його опублікування на офіційному веб-сайті Іваничівської селищної ради.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку і постійну комісію селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.

 

Селищний голова                                                                                      Ф.В.Войтюк

 

Додаток

до рішення селищної ради

від 30.05.2018 р. № 26/7

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Іваничівської селищної ради

Стаття 1. «Бюджетний регламент Іваничівської селищної ради» (надалі – Бюджетний регламент) визначає порядок подання бюджетних пропозицій, а також організаційно-процедурні питання з підготовки, складання, розгляду, затвердження, виконання, контролю, внесення змін та звітності щодо бюджету Іваничівської селищної ради.

Стаття 2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Іваничівською селищною радою, її виконавчим органом і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.

Стаття 3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України (далі - БКУ), Податкового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини, а також Регламенту Іваничівської селищної ради.

Стаття 4. Бюджетний регламент містить:

4.1. порядок робіт з підготовки проекту рішення селищної ради про бюджет;

4.2. порядок складання проекту селищного бюджету (підготовка проекту рішення про селищний бюджет та додатків до нього);

4.3. порядок розгляду проекту бюджету;

4.4. порядок затвердження бюджету та особливості його виконання у разі несвоєчасного прийняття;

4.5. порядок виконання бюджету;

4.6. порядок внесення змін до бюджету;

4.7. порядок контролю за виконанням бюджету;

4.8. порядок подання звітності про виконання бюджету.

 

Стаття 5. Вихідні матеріали для складання проекту селищного бюджету є:

5.1. доведені Міністерством фінансів України особливості складання розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період;

5.2. доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних запитів та розроблені фінансовим відділом селищної ради інструкції щодо їх заповнення;

5.3. доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проекту бюджету, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про бюджет (типова форма рішення);

5.4. доведені Кабінетом Міністрів України (визначені схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання проекту бюджету;

5.5. доведені Кабінетом Міністрів України показники нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, сум дотацій і субвенцій, вилучення коштів;

5.6. матеріали, надані управліннями і відділами селищної ради;

5.7. бюджетні запити керівників закладів, управлінь та відділів з урахуванням особливостей складання проекту селищного бюджету;

5.8. проекти цільових бюджетних програм (при застосуванні програмно-цільового методу) та програм соціального, культурного та економічного розвитку об’єднаної територіальної громади;

5.9. депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані зі здійсненням видатків з селищного бюджету;

5.10. результати обговорень програми економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади та проекту селищного бюджету, здійснюваних згідно зі стратегічними напрямами розвитку Іваничівської селищної ради;

5.11. результати зустрічей депутатів з представниками територіальної громади, ініціативних груп, органів самоорганізації населення, ОСББ тощо;

5.12. результати опитування громадської думки (через усні інтерв’ю, «гарячі» телефонні лінії), здійснюваних як органами самоврядування і їх представниками, так і іншими особами;

5.13. звернення дорадчих груп громадян та громадських організацій;

5.14. заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу до проекту селищного бюджету;

5.15. граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до селищного бюджету і програми економічного і соціального розвитку;

5.16. попередній прогноз доходів і витрат селищного бюджету на наступний рік та порівняльна таблиця прогнозних показників з аналогічними показниками за попередній та поточний роки.

Стаття 6. Проект рішення про селищний бюджет визначає положення відповідно до пункту 2 статті 76 БКУ.

Стаття 7. До проекту рішення про селищний бюджет додаються матеріали відповідно до пункту 1 статті 76 БКУ.

Стаття 8. При затвердженні селищного бюджету відповідно до пунктів 1, 4 статті 77 БКУ враховуються:

8.1. у першочерговому порядку потреби в коштах:

- на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

- на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами (ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань);

8.2. у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом, іншими місцевими бюджетами та селищним бюджетом.

Стаття 9. Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання наведені в Додатку № 1 до цього Бюджетного регламенту.

Стаття 10. Загальний відділ селищної ради забезпечує розміщення на веб-сайті Іваничівської селищної ради дані щодо основних соціально-економічних показників розвитку громади та інформацію про хід їх виконання.

Стаття 11. Фінансовий відділ спільно з загальним відділом селищної ради забезпечує розміщення на веб-сайті Іваничівської селищної ради інформації щодо підготовки, затвердження та виконання селищного бюджету.

                                               `

Секретар ради                                                                                 В.О.Сарабуна

 

Додаток № 1

до Бюджетного регламенту

Іваничівської селищної ради

Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання

Стадії бюджетного процесу(Ст.19 Бюджетного кодексу України (далі - БКУ) Зміст робіт Виконавці Терміни виконання
1.Підготовча робота перед складанням проекту селищного бюджету 1.1. Утворення робочої групи з питань формування проекту селищного бюджету на наступний бюджетний період та затвердження її складу. Фінансовий відділ До 03 червня
1.2. Складання графіку засідань робочої групи та оприлюднення його на офіційному веб-сайті Іваничівської селищної ради.         За підсумками засідання ведуться протоколи, які є обов’язковими для розгляду при підготовці проекту селищного бюджету.         Керівнику робочої групи надається право залучати до її роботи керівників та спеціалістів відповідних структурних підрозділів селищної ради. Фінансовий відділ, робоча група До 15 червня
1.3. Проведення наради з питань бюджетного процесу, підготовки бюджетних запитів та стадій бюджетного процесу в поточному році. Фінансовий відділ таробоча група До 01 липня
1.4.Подання депутатських заявок, пропозицій та рекомендацій до проекту селищного бюджету.       У пропозиціях (заявках) стосовно виділення асигнувань з селищного бюджету обов’язково надається обґрунтування необхідності проведення видатків та орієнтовний обсяг необхідних коштів (визначений за окремим розрахунком). Депутати селищної ради, загальний відділ До 30 липня
1.5. Аналіз депутатських запитів, запитань, звернень з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. Фінансовий відділ, головні розпорядники, робоча група, До 15 серпня
1.6. Проведення   обговорень проектів програм громади та пропозицій до проекту селищного бюджету.           Зустрічі депутатів селищної ради та посадових осіб виконавчого комітету селищної ради з представниками громади. Розробники програм, фінансовий відділ, робоча група,депутати селищної ради, загальний відділ До 1 жовтня
1.7. Висвітлення бюджетного процесу на офіційному веб-сайті Іваничівської селищної ради. Фінансовий відділ, загальний відділ На всіх стадіях
2. Складання проекту селищного бюджету(1 стадія бюджетного планування) 2.1. Надання необхідної інформації Мінфіну України для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету - для розгляду цих розрахунків (п.2 ст.75 БКУ). Управління і відділи виконкому По мірі надходження запитів
2.2. Підготовка попередніх бюджетних запитів за формою, затвердженою фінансовим відділом. Управління і відділи виконкому До 30 серпня
2.3. Надання необхідної інформації Мінфіну України для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету - для розгляду цих розрахунків (п.2 ст.75 БКУ). Управління і відділи виконкому По мірі надходження запитів
2.4. Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів, на засіданнях робочої групи з питань формування проекту бюджету.У разі необхідності проведення виїзду у бюджетні установи. Фінансовий відділ та робоча група 15 серпня – 25 вересня
2.5. Отримання від Мінфіну України особливостей складання розрахунків до проекту селищного бюджету на наступний бюджетний період, розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проекту селищного бюджету, а також пропозицій щодо форми проекту рішення про селищний бюджет (типової форми рішення) (п.1, 8 ст.75 та п.3 ст.37 БКУ). Виконком До 25 вересня
2.6. Попередній прогноз доходів і витрат бюджету на наступний рік та порівняння прогнозних показників з аналогічними показниками за попередній та поточний роки. Фінансовий відділ   До 29 вересня
2.7. Розроблення і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:- форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Мінфіном України, БКУ, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів (п.3 ст.75 БКУ);- граничні обсяги видатків. Фінансовий відділ До 1 жовтня
2.8. Проведення наради на тему «Заповнення та подання бюджетних запитів». Фінансовий відділ До 1 жовтня
2.9.           Складання бюджетних запитів за типовою формою, подання їх до фінансового відділу та забезпечення своєчасності, достовірності та змісту бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту селищного бюджету (п.4 ст.75 БКУ). Перегляд мережі, штату і контингенту, що визначають обсяги витрат на утримання відповідних галузей в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації, та подання їх з відповідними обґрунтуваннями для узагальнення фінансовому відділу.2.10.         Головні розпорядники бюджетних коштів До 17 жовтня
2.10. Аналіз бюджетних запитів та прийняття рішення про включення кожного бюджетного запиту до пропозиції проекту селищного бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого органу (п.5 ст.75 БКУ). Начальник     фінансового відділу, робоча група До 7 листопада
2.11. Отримання від Кабінету Міністрів України визначених (схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проекту селищного бюджету (п.9 ст.75 БКУ). Виконком У тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.
2.12. Уточнення прогнозу доходів та видатків селищного бюджету. Формування проекту селищного бюджету та необхідних матеріалів (п.1 ст.76 БКУ). Фінансовий відділ У двохтижневий строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України.
2.13. Громадське обговорення проекту селищного бюджету. Фінансовий відділ,робоча група У двохтижневий строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України.
2.14. Схвалення проекту селищного бюджету на засіданні робочої групи для подання його на розгляд виконавчого комітету селищної ради. Фінансовий відділ та робоча група У двохтижневий строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України.
2.15. Розгляд та схвалення проекту селищного бюджету виконавчим комітетом і передача його до селищної ради в разі схвалення (п.п.1 п.а ст.28 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»). Фінансовий відділ, виконком У двохтижневий строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України.
2.16. Підготовка проекту рішення про селищний бюджет (п.2 ст.76 БКУ). Фінансовий відділ У двохтижневий строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України.
2.17. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Іваничівської селищної ради проекту рішення про селищний бюджет та додатків до нього. Загальний відділ, фінансовий відділ У двохтижневий строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України але не пізніше 01 грудня.
2.18. Розсилка матеріалів проекту рішення про селищний бюджет депутатам селищної ради. Загальний відділ У двохтижневий строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України але не пізніше 01 грудня.
3. Розгляд проекту селищного бюджету(2 стадія бюджетного планування) 3.1. Розгляд проекту рішення про селищний бюджет, підготовка висновків і зауважень Постійні депутатські комісії селищної ради До 05 грудня
3.2. Розгляд, аналіз та узагальнення всіх пропозицій про зміни та доповнення до проекту селищного бюджету.Підготовка висновків щодо доцільності урахування пропозицій у проекті селищного бюджету.Всі пропозиції та доповнення, що не стосуються текстової частини бюджету, повинні бути збалансовані, тобто у випадку збільшення видатків по одній функції та статті зазначається, по якій функції та статті видатки зменшуються. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку До 10 грудня
4.Затвердження селищного бюджету(3 стадія бюджетного планування) 4.1. Доповідь про проект селищного бюджету Начальник     фінансового відділу До 25 грудня(або після затвердження державного бюджету і не пізніше ніж у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону про Державний бюджет України),(п.2 ст.77 БКУ).Якщо до 25 грудня селищний бюджет не затверджується, то:- витрати з бюджету здійснюються лише на цілі, які визначені в рішенні про бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про бюджет на наступний бюджетний період, (п.1 ст.79 БКУ).- щомісячні видатки не повинні перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених рішенням ради про бюджет за попередній бюджетний період (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів на обслуговування і погашення боргу, плануванням видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів та інших випадків, передбачених Бюджетним кодексом України), (п.1 ст.79 БКУ).- до прийняття рішення про бюджет на поточний бюджетний період забороняється проводити капітальні видатки, надавати кредити бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії(п.2 ст.79 БКУ).
4.2. Співдоповідь про проект селищного бюджету Голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
4.3. Обговорення доповіді, співдоповіді та проекту рішення про селищний бюджет Депутати селищної ради
4.4. Затвердження селищного бюджету або ухвалення іншого рішення з цього приводу Іваничівська селищна рада
4.5. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Іваничівської селищної ради рішення про селищний бюджет. Загальний відділ, фінансовий відділ В десятиденний строк після затвердження бюджету оприлюднення на офіційному веб-сайті селищної ради.
4.6. Забезпечення доступу громадськості до усіх інформаційно-довідкових матеріалів до бюджету, що затверджені радою, можливості представлення на письмове прохання фізичних чи юридичних осіб. Загальний відділ Постійно(ЗУ «Про доступ до публічної інформації).
5 . Виконання селищного бюджету 5.1. Затвердження розпису селищного бюджету (п.3 ст.78 БКУ). Фінансовий відділ В місячний строк після затвердження бюджету
5.2. Загальна організація та управління виконанням селищного бюджету (п.1 ст.78 БКУ). Координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання селищного бюджету.Аналіз доходів селищного бюджету (п.4 ст.78 БКУ).Фінансування видатків відповідно до розпису (за винятком видатків, що проводяться за рахунок власних надходжень бюджетних установ). Фінансовий відділ Протягом бюджетного року
5.3.Затвердження кошторисів, планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів (п.п.4 п.5 ст.22 БКУ, абзац 8 п.31 Постанови КМУ від 28.02.2002р. №228). Головні розпорядники В місячний строк після затвердження розпису.
5.4. Взяття бюджетних зобов’язань та їх оплата (ст.48, п.1 ст.49 БКУ). Розпорядники та одержувачі Протягом бюджетного року.
5.5. Облік всіх надходжень, що належать селищному бюджету. Повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету (за поданням органів стягнення, погодженим з фінансовим відділом)(ч.2 ст.78 БКУ,абз.7 ч.1 ст.112 БКУ), здійснення платежів за дорученнями розпорядників бюджетних коштів (п.2 ст.49 БКУ). Управління Державної казначейської служби України в Іваничівському 
районі Волинської області
Протягом бюджетного року.
5.6. Забезпечення своєчасного та в повному обсязі надходження до селищного бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства (ч.5 ст.78 БКУ). Іваничівське відділення Володимир-Волинської ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області Протягом бюджетного року.
5.7. Здійснення прийому, зберігання та перерахування доходів бюджету. Установи банківської системи Протягом бюджетного року.
6. Внесення змін до бюджету 6.1. Подання до селищної ради офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету.(ч.7 ст.78 БКУ). Фінансовий відділ Протягом бюджетного періоду.
6.2. Подання заявок та пропозицій до внесення змін до селищного бюджету.       У пропозиціях (заявках) стосовно виділення асигнувань з селищного бюджету обов’язково надається обґрунтування необхідності проведення видатків та орієнтовний обсяг необхідних коштів (визначений за окремим розрахунком). Депутати, розпорядники та одержувачі Постійно
6.3. Розгляд заявок та пропозицій з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів, уточнення розрахунків та подання (у разі позитивного розгляду) на розгляд постійній комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Профільні постійні комісії селищної ради, головні розпорядники Не пізніше ніж за 30 робочих днів до дати початку сесії селищної ради.
6.4. Розгляд доцільності ухвалення рішення про внесення змін до рішення про бюджет, окрім змін, що стосуються отримання державних субвенцій. Визначення джерел фінансового забезпечення. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Не пізніше ніж за 22 робочих днів до дати початку сесії селищної ради
6.5. Ухвалення рішення про внесення змін до рішення про бюджет або ухвалення іншого рішення з цього приводу (ч.8 ст.78 БКУ).       У виняткових випадках, за поданням обґрунтування та необхідних розрахунків головними розпорядниками, може бути розглянуті додаткові питання щодо внесення змін до селищного бюджету, при умові визначення джерела фінансування (всі пропозиції та доповнення, що не стосуються текстової частини бюджету, повинні бути збалансовані, тобто у випадку збільшення видатків по одній функції та статті зазначається, по якій функції та статті видатки зменшуються). Іваничівська селищна рада День сесії
6.6. Оприлюднення на офіційному веб-сайті селищної ради рішення про внесення змін до бюджету Загальний відділ Протягом 5 робочих днів.
7. Контроль за виконанням бюджету та дотриманням бюджетного законодавства 7.1. Контроль за правильними і своєчасними розрахунками з бюджетом всіх платників податків, зборів, платежів. Іваничівське відділення Володимир-Волинської ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області Протягом бюджетного періоду.
7.2. Контроль правильності зарахування доходів бюджету відповідно до кодів бюджетної класифікації, проведення платежів з селищного бюджету та відповідністю взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів (п.1 ст.112 БКУ) Управління Державної казначейської служби України в Іваничівському 
районі Волинської області
7.3. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів та введення бухгалтерського обліку в установах, організаціях та підприємствах (ч.2 ст.111, п.п.7 п.5 ст.22, п.3 ст.26 БКУ) Фінансова інспекція, головні розпорядники, розпорядники
7.4. Контроль за виконання дохідної та видаткової частини бюджету(п.2 ст.111 БКУ) Фінансовий відділ
7.5. Контроль за виконанням рішення про бюджет (п.1 ст.114 БКУ) Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
8. Подання звітності про виконання селищного бюджету 8.1. Підготовка щоквартальної оперативної інформації про виконання селищного бюджету в розрізі кодів дохідної та функціональної класифікації з порівнянням до відповідного періоду минулого року та оприлюднення її на офіційному веб-сайті селищної ради Фінансовий відділ, загальний відділ До 12 числа місяця, наступного за звітним.
8.2. Підготовка і подання до виконкому селищної ради щоквартальних звітів про хід і результати виконання селищного бюджету Фінансовий відділ До 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
8.3. Розгляд квартального звіту виконавчим комітетом і подання письмового звіту до селищної ради (п.п.1 п.а ст.28 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»). Виконком Не пізніше двох місяців наступних за звітним кварталом (п.4 ст.80 БКУ).
8.4. Оприлюднення квартального звіту про виконання селищного бюджету на веб-сайті селищної ради. Фінансовий відділ В десятиденний строк після схвалення виконкомом (п.4 ст.28 БКУ).
8.5. Підготовка і подання до виконкому селищної ради річного звіту про хід і результати виконання селищного бюджету. Фінансовий відділ До 15 лютого року, що настає за звітним
8.6. Розгляд та схвалення виконкомом селищної ради річного звіту про хід і результати виконання селищного бюджету, подання письмового звіту до селищної ради та публікація інформації про виконання селищного бюджету на веб-сайті селищної ради. Виконком, фінансовий відділ До 1 березня року, що настає за звітним (п.5 ст 28 БКУ).
8.7. Перевірка річного звіту та внесення звіту на розгляд сесії селищної ради (п.4 ст.80 БКУ).. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку У двотижневий термін з дня подання виконкомом письмового звіту.
8.8. Затвердження річного звіту, або прийняття іншого рішення (п.23 п.1 ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»). Іваничівська селищна рада В разі, коли звіт не затверджений з причин нецільового використання коштів, селищна рада повинна звернутись до відповідних контрольних органів для проведення перевірки інформації
8.9. Публічне представлення звіту про виконання селищного бюджету Фінансовий відділ, головні розпорядники До 20 березня року, що настає за звітним (п.5 ст 28 БКУ).
8.10. Розгляд ходу виконання бюджету на пленарних засіданнях ради Іваничівська селищна рада В разі необхідності протягом бюджетного періоду
8.11. Розгляд ходу виконання бюджету на засіданнях постійних комісій селищної ради Постійні комісії селищної ради
8.12. Інформування виборців про виконання планів і програм економічного та соціального   розвитку, про виконання бюджету тощо Депутати селищної ради Не рідше одного разу на півріччя

 

Секретар ради                                                                                                                       В.О.Сарабуна

 

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

по проекту рішення Іваничівської селищної ради

від «30» травня 2018 р. № 26/7

«Про Бюджетний регламент Іваничівської селищної ради»

№ вибор-чого округу Прізвище, ім’я, по батькові депутата, селищного голови «За», «Проти», «Утримався», або «Відсутній»
1 Макаров Анатолій Леонтійович За
2 Васага Лілія Олександрівна Відсутня
3 Никонюк Людмила Іванівна За
4 Павлюк Оксана Генадіївна За
5 Тимощук Олег Миколайович За
6 Мазурок Іван Олександрович За
7 Мусій Дмитро Олександрович За
8 Мороз Ігор Степанович За
9 Сарабуна Володимир Олександрович За
10 Палій Іван Богданович За
11 Радзівіло Ірина Василівна За
12 Тимощук Юрій Євгенович За
13 Марценюк Віталій Віталійович Відсутній
14 Макаринська Галина Зіновіївна За
15 Крась Петро Леонтійович За
16 Азаркевич Тетяна Олександрівна За
17 Новосад Олег Миколайович За
18 Когут Ярослав Миколайович За
19 Макарук Микола Феоктистович За
20 Лобаєвський Петро Павлович Відсутній
21 Мазурок Наталія Євгеніївна За
22 Петрицький Віталій Миколайович За
23 Пасічник Ольга Віталіївна За
24 Чипинюк Роман Вікторович За
25 Наумук Алла Володимирівна Відсутня
26 Козюк Олександр Павлович За
Селищний голова Войтюк Федір Васильович За

Рішення: ПРИЙНЯТЕ

Результати голосування: «За» - 23 «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Відсутні – 4