Привітання

ssvv1.jpg

ШАНОВНІ ІВАНИЧІВЦІ ТА ВСІ, ХТО ЗАВІТАВ НА НАШ САЙТ 

  Ми раді вітати Вас та сподіваємось, що тут Ви зможете знайти багато інформації, яка буде не лише цікавою, а й корисною.

З повагою,                              Селищний голова  Войтюк Федір Васильович.

Іваничівська района державна адмінстрація
Іваничівська района рада
Волинська обласна рада
Буг. Інформаційний сайт західної Волині
YAM1.jpg

 

Про затвердження Програми зайнятості населення Іваничівської селищної ради на 2018-2022 роки

0aTruzub

ІВАНИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ІВАНИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

  

РІШЕННЯ

від «16» квітня 2018 року                     смт. Іваничі                             № 25/8

Про затвердження Програми

зайнятості населення Іваничівської

селищної ради на 2018-2022 роки

Відповідно до п.22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Іваничівська селищна рада

в и р і ш и л а:

 1. Затвердити Програму зайнятості населення Іваничівської селищної ради на 2018-2022 роки (додається).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту та соціального захисту населення.

Селищний голова                                                                             Ф.В.Войтюк

 

Додаток до рішення Іваничівської селищної ради

від «16» квітня 2018 року № 25/8

 

 

ПРОГРАМА

зайнятості населення

Іваничівської селищної ради на 2018-2022 роки смт.Іваничі – 2018

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Повна назва Програма зайнятості населення Іваничівської селищної ради на 2018-2022 роки
Ініціатор розроблення Іваничівська селищна рада
Розробник Виконавчий комітет Іваничівської селищної ради
Відповідальні виконавці Виконавчий комітет   Іваничівської селищної ради, відділ освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціальної політики, Іваничівське ВУЖКГ
Мета Об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – підприємців, що здійснюють діяльність на території населених пунктів громади в напрямку створення умов для підвищення зайнятості населення, стимулювання роботодавців у створенні нових робочих місць, збереження та розвиток трудового потенціалу Іваничівської селищної ради
Учасники Програми Іваничівська районна філія Волинського обласного центру зайнятості,Іваничівська селищна рада, Іваничівське ВУЖКГ
Джерела фінансування Селищний бюджет, Фонд загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття, інші джерела, не заборонені законодавством
Очікувані результати виконання Програми Виконання даної Програми забезпечить підвищення рівня зайнятості населення громади, забезпечить соціальний захист безробітних, додаткові гарантії щодо працевлаштування громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту, сприятиме позитивним змінам в усіх сферах життєдіяльності населення громади, досягненню соціальної і економічної самодостатності та стабільності, збалансованому розвитку населених пунктів.
Термін реалізації 2018-2022 роки
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми* 2018 рік – 150,0 тис.грн.
2019 рік –150,0 тис.грн.
2020 рік –200,0 тис.грн.
2021 рік –200,0 тис.грн.
2022 рік –200,0 тис.грн.

* Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 Програма зайнятості населення на 2018-2022 роки розроблена Іваничівською селищною радою з урахуванням очікуваних тенденцій економічного і соціального розвитку Іваничівської об’єднаної територіальної громади, які впливають на формування ринку праці та його показники.

Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації документ, який відповідає правовим, фінансовим, соціально-економічним, організаційно-господарським та іншим умовам життєдіяльності Іваничівської селищної ради.

Програма спрямована на виконання першочергових завдань щодо зайнятості населення, здійснення заходів щодо скорочення безробіття та соціального захисту неконкурентноспроможних верств населення.

До складу Іваничівської об’єднаної територіальної громади входить дев’ять населених пунктів – смт.Іваничі, села Долинка, Романівка, Мишів, Лугове, Древині, Іванівка, Соснина, Менчичі.

Чисельність населення станом на 01.01.2018 становить 5664 жителя.

 

Пріоритетними напрямками Програми є:

- підвищення рівня життя населення в населених пунктах громади;

- зниження безробіття;

- залучення інвестицій в розвиток населених пунктів громади та збільшення кількості робочих місць;

- збереження та розвиток трудового потенціалу,

- створення умов для забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян, забезпечення зайнятості громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

 

Основними завданнями Програми є:

1) сприяння у всіх сферах економічної діяльності повній, продуктивній та вільно обраній зайнятості населення, спрямованої на підвищення рівня його життя;

2) сприяння створенню нових робочих місць;

3) реалізація трудових прав громадян;

4) забезпечення соціального захисту громадян від безробіття.

Програма реалізується на засадах вільного партнерства за участю підприємств, організацій та установ громади, Іваничівського районного центру зайнятості, Іваничівської селищної ради та її виконавчого комітету.

 

 1. Мета та основні завдання Програми

 

Метою програми є:

 1. Об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – підприємців, що здійснюють діяльність на території населених пунктів громади в напрямку створення умов для підвищення зайнятості населення, стимулювання роботодавців у створенні нових робочих місць, збереження та розвиток трудового потенціалу Іваничівської селищної ради.
 2. Забезпечити належне визнання та популяризацію, збільшити рівень обізнаності широкого загалу про переваги та потенціал соціального підприємництва, як важеля соціального розвитку та подолання бідності.
 3. За пропозиціями Іваничівської районної філії Волинського обласного центру зайнятості населення забезпечити на підприємствах, в установах і організаціях Іваничівської селищної ради на 2018-2022 роки:

3.1. Організацію оплачуваних громадських робіт у 2018-2022 роках.

3.2. Здійснення заходів з метою недопущення використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин та легалізації «тіньової» зайнятості населення.

 

 1. Заходи по забезпеченню виконання Програми

Для досягнення мети Програми планується:

1) розширення сфери застосування праці та стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць шляхом:

- перегляд розміру ставок орендної плати за землю (в бік зменшення) під господарськими будівлями і дворами, які необхідні суб'єктам господарюванням для здійснення статутної діяльності;

- встановлення пільгових ставок податку за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за службове житло, яке надається громадянам, які працюють на підприємствах;

2) участь селищної ради у можливих кредитних програмах державних та муніципальних фондів з метою надання пільгових кредитів населенню для придбання чи ремонту житла, за умови працевлаштування на території ради;

3) надання з селищного бюджету фінансової підтримки в галузі охорони здоров'я, з метою забезпечення громадян, в першу чергу працюючих, медичними послугами, проходження медоглядів за місцем проживання;

4) організація оплачуваних громадських робіт для виконання робіт з благоустрою території чи для забезпечення населення соціальними послугами;

5) проведення з метою заохочення роботодавців, які зберігають робочі місця та створюють нові, широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи про роботу підприємств, установ, організацій різних форм власності, та мають потребу у кваліфікованих працівниках визначених професій, про переваги працевлаштування на території ради;

6) проведення інформаційних заходів та висвітлення депутатами при роботі з виборцями інформації про потреби ради у певних галузях, з метою спонукання громадян до відкриття власного малого бізнесу;

7) співпраця з організаціями інвалідів та учасників бойових дій з метою інформаційної та консультативної допомоги у питанню працевлаштування інвалідів, учасників АТО, які проживають на території Іваничівської громади;

8) надання первинної правової допомоги мешканцям ради під час пошуку роботи, у випадках звільнення, про можливі соціальні гарантії та інші послуги відповідно до чинного законодавства;

9) проведення заходів, направлених на підняття інвестиційної привабливості території.

 Організація оплачуваних громадських робіт.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Іваничівської селищної ради встановити:

1) перелік оплачуваних громадських робіт, які можуть фінансуватися за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття;

2) перелік видів оплачуваних громадських робіт, які можуть фінансуватися пропорційними частинами за рахунок селищного бюджету, Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття (в частині організації таких робіт для безробітних) та коштів підприємств, установ, організацій для яких ці роботи виконуються.

Виконавцем вказаних заходів є Виробниче управління житлово-комунального господарства смт.Іваничі, якому доручено укладання відповідних договорів на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт з Іваничівською районною філією Волинського обласного центру зайнятості з особами, направленими службою зайнятості.

В ході реалізації  Програми можливі коригування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на її реалізації, уточнення переліку заходів.

Оплата праці осіб, зайнятих на оплачуваних громадських роботах, здійснюється за фактично виконану роботу за розцінками, тарифними ставками та посадовими окладами відповідно законодавства і не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Реалізація Програми проводиться відповідно до заходів та пріоритетних завдань, наведених у додатку 1.

 

 1. Ресурсне забезпечення реалізації Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Співфінансування громадських робіт проводити з Іваничівською районною філією Волинського обласного центру зайнятості на паритетних засадах. 

 1. Очікувані результати

Реалізація програми дасть змогу організувати оплачувані громадські роботи з благоустрою та озеленення території населених пунктів Іваничівської селищної ради, кладовищ, зон відпочинку, придорожніх смуг, впорядкування місць поховань, які мають офіційний статус, підсобні роботи з відновлення пам’яток архітектури, історії та культури, догляд за особами похилого віку та інвалідами за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття, селищного бюджету та коштів підприємств, на яких ці роботи виконуються. 

 1. Координація та контроль за реалізацією Програми

 Координація та контроль за виконанням заходів Програми здійснюється виконавчим комітетом Іваничівської селищної ради.

Контроль за виконанням Програми буде здійснювати постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 1. Строки та етапи виконання Програми

Виконання заходів Програми буде проходити впродовж 2018-2022 років.

 

Додаток 1 до Програми

ЗАХОДИ

Програми зайнятості населення

Іваничівської селищної ради на 2018 - 2022 роки

Найменування заходу Термін виконання
1 2
1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць
1.1. Здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців з питань компенсації витрат в розмірі єдиного соціального внеску шляхом проведення семінарів, круглих столів, індивідуальних зустрічей з роботодавцями. постійно
1.2. Участь на партнерських засадах у розробці та реалізації проектів розвитку громад, що сприяють підвищенню рівня зайнятості населення та розширенню сфери застосування праці. постійно
1.3. Проведення бліц-навчань роботодавців за галузевою ознакою. постійно
1.4. Сприяння підвищенню підприємницької ініціативи громадян постійно
1.5. Сприяння та популяризація розвитку підприємництва у сфері надання послуг, туризму, народних ремесел. постійно
1.6. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо залучення безробітних до громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. постійно
2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення
2.1. Забезпечення організації професійного навчання зареєстрованих безробітних на потреби роботодавців. постійно
2.2. Популяризування серед роботодавців та населення можливості центрів   професійно-технічної освіти служби зайнятості. постійно
2.3. Інформування громадськості про зміст, терміни навчання, умови надання освітніх послуг навчальними закладами області для працюючого населення, публічно через ЗМІ, інтернет-сайти, соцмережі, на заходах районного центру зайнятості. постійно
2.4. Популяризування серед роботодавців та населення можливості підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями. постійно
2.5. Сприяння роботодавцям у здійсненні професійного навчання працівників на виробництві за навчальними планами, проведення курсів цільового призначення по специфіці виробництва. постійно
2.6. Забезпечення отримання ваучера для підвищення конкурентоспроможності осіб старших 45 років шляхом перекваліфікації чи підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності. постійно
2.7. Популяризування робітничих професій пріоритетних галузей економіки шляхом проведення професіографічних екскурсій, презентацій професій, днів відкритих дверей навчальних закладів, професійних турнірів, виїзних акцій у центрах кар’єри при закладах профтехосвіти. постійно
2.8. Проводити     опитування роботодавців щодо визначення перспективної потреби в кадрах відповідно їх професійної спрямованості. постійно
3. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці
3.1. Залучення громадських організацій та соціальних партнерів для сприяння ефективному працевлаштуванню осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО. постійно
3.2. Забезпечення організації та проведення професійного навчання інвалідів, які зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні, враховуючи рекомендації МСЕК, вибір виду діяльності, професії,   місця роботи відповідно до наявних в осіб з інвалідністю кваліфікації, знань, професійних інтересів, нахилів, здібностей та з урахуванням потреб ринку праці. постійно
3.3. Забезпечення організації та проведення профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх школах   для учнівської молоді щодо вибору майбутньої професії. постійно
3.4. Забезпечення організації та проведення професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації випускникам навчальних закладів, учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам з числа безробітних. постійно
3.5. Сприяння самозайнятості безробітним соціально-незахищеної категорії населення шляхом популяризування успішних молодих підприємців та підприємницьких ініціатив із залученням громадських організацій при написанні проектів, спрямованих на зайнятість. постійно
3.6. Проведення акцій, семінарів, засідань за круглим столом, виставок, спрямованих на вирішення питання зайнятості молоді, розроблення та впровадження інноваційних механізмів розв’язання проблеми безробіття серед молоді, забезпечення працевлаштування соціально незахищених категорій населення. постійно
3.7. Продовження практики проведення презентацій роботодавців та ярмарок професій у центрах кар’єри при вищих та професійно-технічних навчальних закладах. постійно
3.8. Забезпечення надання комплексу соціальних послуг для сприяння працевлаштуванню неповнолітніх відповідно до чинного законодавства України. постійно
3.9. Проведення економічних екскурсій на підприємства та   презентацій роботодавців. Постійно

 

Секретар ради                                                                      В.О.Сарабуна

 

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

по проекту рішення Іваничівської селищної ради

від «16» квітня 2018 р. № 25/8

«Про затвердження Програми зайнятості населення Іваничівської

селищної ради на 2018-2022 роки»

№ вибор-чого округу Прізвище, ім’я, по батькові депутата, селищного голови «За», «Проти», «Утримався», або «Відсутній»
1 Макаров Анатолій Леонтійович Відсутній
2 Васага Лілія Олександрівна За
3 Никонюк Людмила Іванівна За
4 Павлюк Оксана Генадіївна За
5 Тимощук Олег Миколайович За
6 Мазурок Іван Олександрович За
7 Мусій Дмитро Олександрович За
8 Мороз Ігор Степанович За
9 Сарабуна Володимир Олександрович За
10 Палій Іван Богданович За
11 Радзівіло Ірина Василівна За
12 Тимощук Юрій Євгенович За
13 Марценюк Віталій Віталійович За
14 Макаринська Галина Зіновіївна За
15 Крась Петро Леонтійович За
16 Азаркевич Тетяна Олександрівна За
17 Новосад Олег Миколайович Відсутній
18 Когут Ярослав Миколайович За
19 Макарук Микола Феоктистович За
20 Лобаєвський Петро Павлович За
21 Мазурок Наталія Євгеніївна За
22 Петрицький Віталій Миколайович Відсутній
23 Пасічник Ольга Віталіївна За
24 Чипинюк Роман Вікторович За
25 Наумук Алла Володимирівна За
26 Козюк Олександр Павлович Відсутній
Селищний голова Войтюк Федір Васильович За

Рішення: ПРИЙНЯТЕ

Результати голосування: «За» - 23, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Відсутні – 4