Іваничівська района державна адмінстрація
Іваничівська района рада
Волинська обласна рада
Буг. Інформаційний сайт західної Волині
YAM1.jpg

 

Аналіз регуляторного впливу - проекту рішення "Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Іваничівської об’єднаної територіальної громади"

Аналіз регуляторного впливу

 

Регуляторний акт розроблено відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 зі змінами від 16.12.2015 № 1151.

Назва регуляторного акта: «Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Іваничівської об’єднаної територіальної громади».

Регуляторний орган: виконавчий комітет Іваничівської селищної ради

Розробник документа: відділ комунальної власності, земельних відносин та інфраструктури Іваничівської селищної ради.

Відповідальна особа: Сарабуна В.О.

Контактний телефон: 03372-21280

№ п/п

Розділ

Опис

1.

Визначення проблеми

Необхідність збільшення надходжень до бюджету селища для фінансування створення та розвитку інженерної-транспортної та соціальної інфраструктури. Запровадження єдиних норм для усіх замовників, які мають намір укласти договір про пайову участь у розвиток інфраструктури міста Іваничівської громади.

Визначення причин проблеми

В Мишівській та Соснинській сільських радах, які разом з Іваничівською селищною радою утворили об’єднану територіальну громаду, відсутні правила пайової участі забудовників у формуванні інфраструктуриє

Визначити основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Х

Держава

Х

Суб’єкти господарювання

Х

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Х

Зазначити, чому проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або за допомогою діючих регуляторних актів

         Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, тому що тільки органи місцевого самоврядування мають повноваження щодо визначення порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвиток інфраструктури громади.

2

Цілі регулювання

- збільшення обсягу надходжень до селищного бюджету (бюджету розвитку);

- застосування опосередкованої вартості спорудження житла як бази для визначення розміру пайової участі;

-   забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення суб’єктів господарювання до сплати пайової участі в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади;

- врегулювання взаємовідносин селищної ради із замовниками будівництва шляхом укладання договорів, що передбачають диференціацію відрахувань виходячи з вартості будівництва (реконструкції) та категорій об'єктів будівництва (реконструкції);

- здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надходжень внесків пайової участі;

- сприяння розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади та її благоустрою.

3

Визначення альтернативних способів

Вид

      альтернативи

Опис альтернативи

 Альтернатива 1

Керуватись діючим порядком залучення

коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Іваничівської селищної ради

   Альтернатива 2

Прийняти запропонований

проект регуляторного акта

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів влади)

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Надходження до селищного бюджету

Забезпечення проходження регуляторної    процедури проекту рішення

Укладання          договорів та        контроль за їх виконанням

Альтернатива 2

Збільшення надходжень коштів, що мають цільове спрямування для створення і розвитку інфраструктури

Забезпечення проходження регуляторної    процедури проекту рішення

Укладання          договорів та        контроль за їх виконанням

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Покращення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади за рахунок коштів пайової участі

Відсутні

Альтернатива 2

Підвищення рівня добробуту жителів громади шляхом реалізації першочергових проблем соціально-економічного розвитку

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, од.

2

12

142

-

156

Питома вага групи у загальній кількості

1.3 %

7.7%

91%

-

100%

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплачуються кошти пайової участі у розвитку інфраструктури громади

Затрачається час та кошти на виготовлення кошторисної документації

Альтернатива 2

Встановлення єдиних та чітких норм порядку сплати пайової участі у розвитку інфраструктури громади.

Залучення більшої кількості забудовників до розвитку громади. Сплачуються кошти пайової участі у розвитку інфраструктури

4.

Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

     Альтернатива 1

2

Цілі прийняття регуляторного акта, не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

     Альтернатива 2

4

Цілі прийняття регуляторного акта, можуть бути досягнуті повною мірою.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Перший альтернативний спосіб не зможе забезпечити досягнення поставлених цілей, тому що діючий порядок потребує змін та вдосконалення.

Досягнути поставлену ціль не можливо

Альтернатива 2

Другий альтернативний спосіб є придатним для вирішення проблеми, тому що   при прийняті запропонованого проекту регуляторного акта буде вирішено проблему збільшення надходжень до селищного бюджету.

Ризик не

вчасної сплати

5.

Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання проблеми

Даним регуляторним актом передбачено для розрахунку суми пайової участі у розвитку інфраструктури міста використання вартості готового будівництва, що спрощує нарахування пайової участі та унеможливлює надання недостовірних даних про вартість будівництва.

6

Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Запровадження даного регуляторного акта не спричинить додаткових затрат уповноважених структурних підрозділів виконавчого комітету Іваничівської селищної ради.

Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури Іваничівської громади для окремих суб’єктів господарювання збільшиться.

7.

Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Дія регуляторного акта запроваджується до зміни чинного законодавства на державному рівні або до внесення змін за рішенням Іваничівської селищної ради

8

Визначення показників результативності акта

 

Показник

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Розмір надходжень коштів до     селищного бюджету пов'язаних з дією акта (тис.грн.)

1000,00

1500,00

1500,00

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта (особи,які написали заяви - звернення)

15

20

25

Час, що витрачається суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, дні

5-6

5-6

5-6

Кількість документів, необхідних для виконання вимог регуляторного акта (шт.)

7-8

7-8

7-8

9.

Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після впровадження регуляторного акта. Використовуватись будуть дані відділ комунальної власності, земельних відносин та інфраструктури Іваничівської селищної ради щодо кількості укладених договорів про пайову участь та фактичні надходження коштів до селищного бюджету.

 

Секретар селищної ради                                                     В.О.Сарабуна