Іваничівська района державна адмінстрація
Іваничівська района рада
Волинська обласна рада
Буг. Інформаційний сайт західної Волині
YAM1.jpg

 

ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ - Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Іваничівської об’єднаної територіальної громади

0aTruzub

ІВАНИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ІВАНИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

від «__» ___ 20__ року                    смт. Іваничі                            № __/__

 

Про затвердження Положення про порядок

залучення, розрахунку розміру і використання коштів

пайової участі у розвитку інфраструктури

Іваничівської об’єднаної територіальної громади

 

Керуючись ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою наповнення селищного бюджету, Іваничівська селищна рада

в и р і ш и л а :

 1. Затвердити Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Іваничівської об’єднаної територіальної громади (додається).
 2. Рішення селищної ради від 26.04.2016 року № 3/13 «Про затвердження Порядку визначення розміру пайової участі (внеску) замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Іваничі» вважати таким, що втратило чинність.
 3. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності депутатської діяльності та етики та постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Селищний голова                                                                                  Ф.В.Войтюк

 

Додаток

до рішення селищної ради

від «__»__20__р. № __/__

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок залучення, розрахунку розміру

і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури

Іваничівської об’єднаної територіальної громади

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1.1. Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Іваничівської об’єднаної територіальної громади (надалі – Положення) розроблене відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Це Положення регламентує організаційні та економічні відносини, пов’язані з порядком залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Іваничівської об’єднаної територіальної громади у зв’язку з будівництвом будь-яких об’єктів на громади.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

будівництво – спорудження нових об’єктів громадського, виробничого та іншого комерційного призначення, їх реконструкція, розширення, добудова, реставрація, відбудова та відтворення втраченої історичної забудови, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об’єктів, їх перепрофілювання, переобладнання, технічне переоснащення;

об’єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, комунікації, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

соціальна інфраструктура – об’єкти установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно-оздоровчі установи, установи культури і мистецтва, установи житлово-комунального господарства;

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

замовник – фізична або юридична особа, яка здійсила забудову території (однієї чи декількох земельних ділянок) на території Іваничівської громади;

пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – внесок замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Іваничівської об’єднаної територіальної громади, який полягає у перерахуванні замовником після прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до селищного бюджету коштів пайової участі замовника для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Іваничівської об’єднаної територіальної громади (далі – пайова участь);

вартість будівництва – загальна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з декларацією про завершення будівництва (готовність до експлуатації), без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

кошти пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Іваничівської об’єднаної територіальної громади – кошти замовника, які залучаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Іваничівської об’єднаної територіальної громади на пайовій участі (далі – кошти пайової участі);

договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Іваничівської об’єднаної територіальної громади – договір, укладений між селищною радою і замовником (далі – Договір) про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Іваничівської об’єднаної територіальної громади;

будинки житлового фонду соціального призначення – житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк;

доступне житло – це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

паркінги – автостоянки, наземні (переважно відкритого типу) та підземні гаражі для тимчасового зберігання легкових автомобілів.

1.4. Усі замовники, які мають намір щодо забудови земельної ділянки на території Іваничівської об’єднаної територіальної громади (одержують дозвільні документи на проектування та будівництво, здійснюють замовлення проектно-кошторисної документації, які закінчили будівництво, будують, проводять реконструкцію, реконструкції з добудовою чи надбудовою), зобов’язані взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади, крім випадків, передбачених пунктом 1.5. даного положення.

1.5. Не залучаються до пайової участі у розвитку інфраструктури громади замовники у разі будівництва з дотриманням вимог чинного законодавства:

- об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, коштів міжнародних грантових програм, коштів Європейського союзу, власних коштів комунальних підприємств;

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла (не залучається тільки та частина житла, яка збудована в рамках відповідних програм);

- індивідуальних (садибних) житлових будинків (реконструкції квартир та житлових будинків під дво-, триквартирний житловий будинок), садових, дачних будинків, загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

- об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

- закладів (споруд) культового призначення (виключно в частині загальної площі цих закладів);

- будівництва об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

- об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків;

1.6. Приналежність об’єкта будівництва до видів будівель визначається на підставі декларації про закінчення будівельних робіт (готовності до експлуатації) та класифікатора будівель та споруд.

1.7. Звернення забудовника, що надходить на ім’я селищного голови, щодо відстрочки, розстрочки платежу розміру пайової участі в розвитку інфраструктури громади в обов’язковому порядку розглядається та узгоджується на засіданні виконавчого комітету Іваничівської селищної ради після укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури Іваничівської об’єднаної територіальної громади.   

 1. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

2.1. Залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Іваничівської об’єднаної територіальної громади здійснюється шляхом перерахування цих коштів замовником будівництва до спеціального фонду Іваничівського селищного бюджету.

2.2. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури Іваничівської об’єднаної територіальної громади визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

2.3. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури Іваничівської об’єднаної територіальної громади укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення за формою згідно додатку 1 цього Порядку.

2.4. Замовник для укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури Іваничівської об’єднаної територіальної громади звертається до селищної ради і до заяви додає наступні документи:

- завірена замовником копія паспорта фізичної особи чи керівника юридичної особи та ідентифікаційного номера фізичної особи;

- інформація про банківські реквізити (розрахунковий рахунок, банк, МФО);

- копія декларації про закінчення будівництва (готовність до експлуатації) та оригінал документа;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (за необхідності).

2.5. Підготовку Договору проводить відділ комунальної власності, земельних відносин та інфраструктури Іваничівської селищної ради на підставі звернення замовника про укладення Договору та доданих документів.

2.6. Договір, укладений між Іваничівською селищною радою та замовником, підписується селищним головою.

2.7. Договір зберігається 3 роки після його виконання у відділі комунальної власності, земельних відносин та інфраструктури Іваничівської селищної ради, після чого передається на збереження до архіву.

 1. РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

  3.1. Розмір відрахувань для залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади з урахуванням інших передбачених законом відрахувань, встановлений селищною радою, не може перевищувати граничного розміру відрахувань на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, визначеного діючим законодавством України.3.2. Розмір відрахувань для залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Іваничівської об’єднаної територіальної громади:

Види об'єктів

Розмір відрахувань у % від загальної вартості   будівництва при умові, що суб’єкт господарської чи іншої діяльності:

зареєстрований на території громади

не зареєстрований на території громади

1.Комерційного призначення:

1.1.заклади торгівлі та ресторанного господарства, аптеки, СТО, салони краси, адмінприміщення, майстерні та інші

4

5

1.2. АЗС

10

10

2. Господарського та виробничого призначення:

2.1. склади, гаражі, підсобні                         приміщення та інші

2.2.виробничі об'єкти (заводи, фабрики, підприємства, цехи)

3

2

3

3

3. Житлового призначення:

3.1. індивідуальні   (садибні) житлові   будинки, садові, дачні будинки,   загальною площею більше   300 квадратних   метрів

1

1

3.3. Розмір відрахувань для залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади визначається не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації селищною радою звернення замовника про укладення договору про залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта, з техніко-економічними показниками.

3.4. Величина відрахувань для залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади визначається у договорі (відповідно до встановленого цим Порядком), укладеному із Іваничівською селищною радою, з урахуванням загальної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з декларацією про завершення будівництва (готовності об’єкта).

 1. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

4.1. Кошти, отримані як пайова участь замовника будівництва, можуть використовуватись виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Іваничівської об’єднаної територіальної громади.

4.2. Виконавчим органам Іваничівської селищної ради забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів громади, а також крім випадків передбачених ч. 5 ст. 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання інформації щодо вартості об’єкта будівництва та іншої інформації, необхідної для укладення Договору про пайову участь несе замовник будівництва.

5.2. Дане Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству. Питання, не врегульовані даним Положенням, регулюються згідно з нормами чинного законодавства.

5.3. Зміни у законодавстві, що спричиняють зміну або відміну документів дозвільного характеру, не є підставою для несплати замовником пайового внеску, визначеного відповідно до Положення.

5.4. Всі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, фізичних та юридичних осіб, пов’язані із залученням пайових внесків, можуть бути оскаржені відповідно до чинного законодавства.

5.5. У разі невиконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури громади Іваничівська селищна рада здійснює заходи щодо стягнення коштів пайової участі у судовому порядку.

5.6. Спори щодо пайової участі замовника будівництва у розвитку інфраструктури громади вирішуються у судовому порядку.

 1. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Умови цього положення поширюється на замовників будівництва, які звернулися за визначенням розміру пайової участі після набрання чинності цього положення. Укладені та чинні договори залишаються без змін.

 

Секретар ради                                                                             В.О.Сарабуна

 

Додаток 1 до Положення

Договір
про пайову участь у розвитку інфраструктури

Іваничівської об’єднаної територіальної громади


смт.Іваничі                                                             «___»______________ 20 __ р.

Уповноважена особа, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», з однієї сторони та прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (або найменування юридичної особи), що діє на підставі ________________________ (далі – Замовник), з другої сторони уклали цей Договір про наступне:


І. Предмет Договору

 1. Відповідно до цього Договору Замовник зобов’язується взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та перерахувати до спеціального цільового фонду Іваничівської селищної ради на спеціальний рахунок селищного бюджету, відкритий в Управлінні Державного казначейства України в Волинській області (рахунок № ________________, код _______, МФО _______, ККД ________, банк одержувача ГУДКУ в Волинській області) (далі – Спеціальний рахунок), грошові кошти на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури у розмірі, що дорівнює ____ % відсотків від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, яка визначена проектною документацією, та затверджена в установленому законодавством порядку. Обсяг внеску визначено в Додатку 1 до договору, який є його невід’ємною частиною.


ІІ. Зобов’язання Сторін.

 1. Замовник зобов’язується перерахувати (однією сумою або частинами за календарним планом) кошти, зазначені у розділі І цього Договору протягом одного місяця після прийняття об’єкту в експлуатацію, на рахунок цільового фонду селищної ради з призначенням платежу: «Пайова участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Іваничівської об’єднаної територіальної громади».
 2. За цим Договором з моменту зарахування на рахунок цільового фонду, передбачених цим Договором грошових коштів на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, Замовник передає право володіння, користування та розпорядження вказаними коштами Іваничівській селищній раді відповідно до їх цільового призначення та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 3. Кошти, отримані як пайова участь (внесок) замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Іваничівської об’єднаної територіальної громади.        

ІІІ. Особливі умови.

1.Об’єкти, майно та інші активи, придбані  або створені за рахунок коштів Фонду, є комунальною власністю територіальної громади Іваничівської селищної ради.

 1. IV. Відповідальність Сторін.
 1. У разі не виконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури щодо перерахування в повному обсязі коштів, виконавчий комітет Іваничівської селищної ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.              
 2. Замовник у випадку несвоєчасної сплати внеску, передбаченого розділом 1 цього Договору сплачує пеню в розмірі 0,1% від суми внеску за кожний день прострочення, але не більше облікової ставки НБУ від суми договору.                                                      
 3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов`язань по цьому Договору, якщо це невиконання викликане обставинами форс-мажору.
 1. Строк дії договору
 2. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання ними своїх зобов’язань за цим Договором.


VІ. Інші умови.

 1. Зміни до цього договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін, шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору або у судовому порядку.
 2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору неприпустима.
 3. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством України.                                                                                                  
 4. У випадку виникнення спору між Іваничівською селищною радою і Замовником, що стосується виконання зобов`язань цього договору, сторони вживають заходи до їх врегулювання шляхом переговорів або у судовому порядку.                                            
 5. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у відділі комунальної власності, земельних відносин та інфраструктури Іваничівської селищної ради.                                      

VIІ. Адреси та реквізити Сторін.

Уповноважена особа селищної ради      Замовник будівництва

_______________________________    _______________________________

_______________________________    _______________________________

_______________________________    _______________________________
                       (посада, ПІБ)                                                             П.І.Б., (посада (для суб’єктів

           господарювання-юридичних осіб)

_______________________________    _______________________________ (підпис)                                                                                   (підпис)

МП                                                            МП (для суб’єктів господарювання)